Meditaties over gelijkenissen

0
253

In de gelijkenissen van de Here Jezus staat het Koninkrijk van God centraal. Wat valt er voor vandaag uit te leren? Daarover gaat het boek ‘Koninklijk rijk’ van predikant André Troost. Wat brengt hij over dat Koninkrijk naar voren?

De Here Jezus sprak opzettelijk diverse gelijkenissen uit. Het waren boodschappen verwerkt in verhalen uit de dagelijkse levenspraktijk van de Israëlieten. Maar daarin wordt wel een levenspraktijk geschetst die ‘ideaal’ was in vergelijk met hoe het toen werkelijk in Israël voorkwam. Dat was een indicatie dat het om de Bijbelse godsdienstige praktijk gaat. Gelijkenissen zouden daarom niet zozeer bedoeld zijn om al te letterlijk op te vatten. Iets wat helaas wel veel gebeurt.

Ook wordt er van alles van afgeleidt (vergeestelijkt) uit gelijkenissen. Dit verkeerde uitleggen leidt er toe dat gelijkenissen nogal eens verkeerd begrepen worden. Bijvoorbeeld Matteüs 21:33-43 opvatten als Vervangingsleer (de kerk in de plaats gekomen van Israël (de wijngaard)). Terwijl er bij staat dat de gelijkenis sloeg op de godsdienstige autoriteiten. Niet op Israël (vers 45).

Boekanalyse
In dit boek worden enkele gelijkenissen van de Here Jezus besproken. Die gelijkenissen zouden blijvend actueel en inspirerend zijn. Ook zouden ze Gods Koninkrijk voorspiegelen. In dit boek wil Troost (ook schrijver en dichter) een nieuwe kijk op Zijn gelijkenissen geven. Deze kijk is bedoeld ter geloofsverdieping vanuit de gedachte dat wie leeft vanuit Zijn liefde zo rijk is als een koning.

De taal van die nieuwe kijk beschreven in dit boek zou direct en modern zijn. Net als de illustraties van Jedi Noordegraaf (illustrator en songwriter). Die laatste zijn bedoeld om de kern van de gekozen gelijkenissen in beeld te brengen en krachtig over te laten komen. Deze illustraties zijn eerder verschenen in de EO-visie.

Na een Inleiding behandelt Troost 24 gelijkenissen hoofdzakelijk uit Mattheus 12 en 18 en uit Lucas 13, 15 en 18. Elke behandeling beslaat vier pagina’s en heeft een vast opbouw. Een Bijbeltekst met illustratie, een overdenking, drie citaten, coupletten uit kerkelijke liedteksten en een (troost) belijdenis of gebed. Enkele uitspraken zijn als quotes apart in grote letters weergegeven.

Evaluatie
Dit is een boek is ter kennismaking met de gelijkenissen van de Here Jezus bedoeld. Deze gelijkenissen brengt de auteur met allerlei andere zaken in verband, waardoor de door de Here Jezus bedoelde boodschap amper naar voren komt. Die boodschap raakt erdoor bedolven.

Troost wil benadrukken dat die gelijkenissen Gods Koninkrijk vertegenwoordigen. Het moet volgens hem duidelijk zijn dat dit Koninkrijk nog moet komen. Dat zou het toepassen van Zijn lessen in de gelijkenissen problematisch maken. De gelovige heeft er ook de Heilige Geest voor nodig, maar dat noemt de auteur niet.

De nieuwe kijk op de gelijkenissen heeft Troost uitgedrukt in modern woordgebruik. Ook voert hij citaten op uit niet-christelijke bronnen, zoals van de muziekband Doe maar, Romeinse keizers, rabbijnen en moslims.

Dit boek heeft geen zoekregister. Zelfs niet van Bijbelteksten.


Troost, A. F., Koninklijk rijk. Gelijkenissen over Gods Koninkrijk. 2021, KokBoekencentrum, Utrecht, 108 pagina’s, € 19,99, ISBN:9789043535670.