NBG boert goed en Bijbel blijft vol in belangstelling staan

0
161

Het coronajaar 2021 heeft het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) niet veel pijn gedaan. De bijdragen afkomstig van particulieren stegen licht, van 7,3 (2020) naar 7,6 miljoen euro. De gezonde financiële positie maakte dat het NBG meer projecten steunde dan was begroot.

Internationaal droeg het NBG bij aan 38 vertaalprojecten – onder meer in Gabon, Mexico en op de Antillen – en aan 32 verspreidingsprojecten, in onder meer Brazilië, Guatemala en Haïti. Vergeleken met 2020 werden er in 2021 in het buitenland meer dan dubbel zoveel Bijbels, Nieuwe Testamenten en Bijbelboekjes verspreid.

NBV21
Maar bovenal was 2021 voor het NBG het jaar van de NBV21, zo blijkt uit het jaarverslag. De ruime aandacht voor de ‘Bijbel van de 21ste eeuw’ in zowel Nederland als Vlaanderen laat volgens het NBG zien dat de Bijbel nog steeds gezien wordt als een belangrijk boek.

Beschermheer koning Willem-Alexander kreeg in oktober het eerste exemplaar aangeboden. “De positieve reacties in de media, in kerken en van vele Bijbellezers lieten zien dat het doel, een nieuwe Bijbelvertaling voor iedereen, met de NBV21 bereikt is”, schrijven directeur Rieuwerd Buitenwerf en voorzitter Karin van den Broeke in het jaarverslag.

De grote Vlaamse media-aandacht voor de NBV21 betekende een doorbraak. In totaal werden bijna acht miljoen Nederlandse en Vlaamse kijkers en lezers werden bereikt, vooral doordat publieksmedia als de NOS en de VRT aandacht schonken aan de komst van de NBV21. In het voorjaar van 2021 gingen het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap formeel samen als één organisatie.

Online
Online Bijbellezen lijkt ook te blijven toenemen. In 2021 openden bijna 1,3 miljoen lezers de Bijbel digitaal via de Bijbelwebsite of de app Mijn Bijbel, een groei van 18 procent ten opzichte van 2020. Kindernevendienstmethode Bijbel Basics kreeg fors meer belangstelling: de afleveringen werden 265.500 keer gedownload (in 2020: 172.000). Het aantal bloglezers steeg van 425.000 naar 440.000.

Foto: NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf overhandigde op 13 oktober 2021 de NBV21 aan koning Willem-Alexander. © NBG/Willem Jan de Bruin