Nederlandse vrijwilligers lopen warm voor werk van Mercy Ships

0
183

Het werk van Mercy Ships weet zich verzekerd van veel bijval vanuit Nederland. In het afgelopen jaar zetten meer dan honderd Nederlanders zich in op een van de schepen van medische hulporganisatie. Een stijging van 74 procent ten opzichte van 2020.

Maar het is vooral ook door een stabiele stroom van giften – afgelopen jaar ruim 7,2 miljoen euro – dat Mercy Ships Holland dankbaar op 2021 terugkijkt. Wat de actieve deelname van Nederlanders betreft, merkt directeur Martijn Provily op dat die vooral ook te maken had met de aanwezigheid van de Global Mercy in Antwerpen. Het nieuwe hospitaalschip werd daar afgebouwd.

“Maar tegelijkertijd zien we ook een verhoogd bewustzijn bij mensen om zich in te zetten voor de nood in de wereld.” Het aantal aanmeldingen voor toekomstig vrijwilligerswerk nam namelijk flink toe. Er meldden zich 241 mensen aan, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2020.

Behandelingen
Het jaarverslag van de organisatie somt ook het aantal medische behandelingen op dat in Afrika werd verricht. Dat gebeurde in samenwerking met lokale klinieken, want de schepen konden door corona niet op het continent worden ingezet. Niettemin werden 3138 operaties verricht, naast 16.067 tandheelkundige behandelingen en 1343 medische trainingen. Daarmee behaalde Mercy Ships het doel om net zoveel mensen te helpen als normaal gesproken met de ziekenhuisschepen het geval zou zijn geweest.

Het European Distribution Center (EDC) in Rotterdam verscheepte in totaal 37 containers naar de Africa Mercy en de Global Mercy, en nog eens vijf containers en negentien luchtvrachten met medische beschermingsmiddelen naar Afrika. Aan giften in natura en kortingen op goederen voor de schepen werd een bedrag van bijna 540.000 euro ontvangen.

Het volledige jaarverslag is te vinden op de website van Mercy Ships Holland.

Bij de foto: 51 Nederlanders gingen vorig jaar aan boord van de Africa Mercy.