Speciale papieren uitgaven bij Israëlzondag (3 oktober)

0
203

Over ruim een week is het de eerste zondag van oktober: Israëlzondag. De NEM (Near East Ministry) heeft een kleine folder samengesteld waarin ze uitlegt dat God zijn zegen aan de wereld wil geven via Israël. Israël en de Bijbel wijdt er een magazine aan.

Het uitgangspunt van de folder is de roeping van Abraham annex belofte voor alle volken op de aarde, zoals die in Genesis 12:1-3 wordt beschreven (maar niet in de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004): “De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” (HSV)

Het foldertje is geschikt voor eigen studie, maar volgens de NEM ook heel geschikt om uit te delen in de eigen kerk, kring of onder vrienden. Het is opgemaakt als boekje en kan worden gedownload, geprint of besteld via de website van de NEM.

De speciale uitgave van IB Magazine vertelt op heldere wijze over wat God doet onder het Joodse volk. “Een mooie manier om op Israëlzondag gemeenteleden bekend te maken met de verspreiding van Bijbels”, aldus IB. De ‘kennismakingsmagazines’ kunnen worden besteld op de website van IB.