‘Niet de antichrist maar Europa’s einde vraagt alle aandacht’

0
140

Onder andere het herstel van Israël laat ons zien dat de terugkomst van Jezus Christus naar de aarde dichtbij is. De keerzijde van dat herstel is “dat God binnenkort een einde zal maken aan het goddeloze systeem van Babylon: Europa zal door vuur vernietigd worden”.

Dat is de overtuiging van de stichting Weg uit Babylon. Daniel Gerrets schreef er een boek over, De grote rechtzetting. Daarin legt hij aan de hand van Openbaring uit hoe het zit. Momenteel is hij op tournee door Nederland om het boek te promoten.

Christenen die geloven dat de grote verdrukking en de opname van de gemeente nog moeten plaatsvinden, hebben het bij het verkeerde eind, aldus Weg uit Babylon. “Het Woord van God leert ons dat de antichrist al gekomen is en dat de grote (lange, verschrikkelijke) verdrukking die over het Joodse volk gekomen is (Lucas 21:23) tot een einde gekomen is (Lucas 21:24).”

“We bevinden ons in de tijd waarvan de Bijbel zegt dat de macht van de antichrist tanende is. Leert Openbaring 17 niet dat het beest de hoer tenslotte zal haten en haar berooid zal maken? Dat is precies wat we voor onze ogen zien gebeuren. Hoewel vervolging en verdrukking niet ondenkbaar zijn, moeten we ons dus niet voorbereiden op de komst van een antichrist, maar op de verwoesting van Babylon.” Europa dus.

De huidige tijd maakt veel mensen vatbaar voor allerlei theorieën. “De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de klimaatmaatregelen, de lhbti-agenda enz. zijn volgens hen allemaal stappen in een plan van ‘de elite’ om tot een wereldwijde superstaat te komen waarin alles gecontroleerd wordt.”

Gevaar
“Vaak wordt het World Economic Forum gezien als de leidende kracht achter deze operatie. Sommige gelovigen gaan daar zo in op, dat zij over niets anders meer kunnen spreken.” Daarin zit Weg uit Babylon een groot gevaar. “Terwijl men meent het duister te doorgronden en te bestrijden wordt men er eigenlijk door opgeslokt en overwonnen.”

De missie van Weg uit Babylon is gebaseerd op vers 4 uit het Bijbelboek Openbaring 18, “Ga uit van haar mijn volk opdat u geen deel heeft aan haar zonden, en u niet van haar plagen zult ontvangen.”