Online onderwijs opent deuren in West- en Noord-Afrika

0
140

Online lesgeven. We hebben er nu in Nederland veel mee te maken, maar het gebeurt wereldwijd. In landen in Noord- en West-Afrika waar de islam de grootste religie is, geeft het christenen mogelijkheden voor onderwijs die ze anders niet gekregen zouden hebben. Broeder Etienne en zijn vrouw die al sinds 2015 betrokken zijn bij het opleiden van jonge christelijke leiders startte in de afgelopen jaren met steun van West-Afrika Mission I Verre Naasten het PILIERS project (PIJLER project) in Senegal voor internationaal online onderwijs. Hij doet dit in samenwerking met de West-Afrikaanse theologieopleiding ITES. Lessen over de Pentateuch (boeken van Mozes) zijn door een Nederlandse gastdocent gegeven.

“Het idee om met een online training te starten, kwam voort uit de grote beperkingen waar we mee te maken hebben zowel sociaal als religieus”, vertelt Etienne (om veiligheidsredenen niet zijn echte naam). “Veel landen in Noord-Afrika en West-Afrika bieden niet de mogelijkheid om een instituut te openen ten behoeve van de aanwezige kerken en christelijke organisaties. Met afstandonderwijs krijg ik de mogelijkheid om zoveel mogelijk mensen en kerken te dienen zonder dat ik veel fysieke, infrastructurele en financiële middelen hoef te regelen.”
“Ik werkte voor ik met de online opleiding startte vooral in de drie landen van de Senegal rivier: Mauritanië, Mali en Senegal. Ik zag om me heen een enorme en diepe behoefte aan christelijk onderwijs.” Na een flinke voorbereiding is hij in maart 2020 met de cursussen begonnen. “Het eerste studiejaar was kort (zes maanden). Het tweede jaar is begonnen in september en loopt tot juni/juli.”

Wereldburger
Etienne is docent theologie en christelijke studies van de islam aan de christelijke universiteit IUDI en theologieopleiding ITES. “Ik ben altijd gericht geweest op partnerschappen, ook over grenzen heen. Ik zie mezelf als een christelijke wereldburger voor God.” Etienne is afkomstig uit een moslimfamilie uit Tsjaad en Kameroen. Hij groeide op in Ivoorkust en hij vertelt dat dat zijn ogen opende voor de problemen van Afrika als geheel. “Mijn levensideaal is om Afrikaanse kerken en samenlevingen te helpen bij het oplossen van steeds terugkerende structurele problemen. Dit zie je terug in mijn betrokkenheid bij online onderwijs.”
Hij is nog niet zo lang geleden getrouwd en tegelijkertijd vader geworden van een geadopteerde tienerzoon. “Tijdens het nadenken over het PILIERS project vlak na mijn huwelijk verhuisde ik naar Senegal. In die tijd moedigde West-Afrika Mission I Verre Naasten mij aan om het PILIERS project goed aan te pakken. Ik wist ook dat mijn vrouw zou kunnen helpen bij het lesgeven en organiseren van de cursussen. Zij is theologiedocent.”

Pijler
Het Franse woord PILIERS betekent pijlers en is een afkorting van Programmes Intégrés de Littérature d’Enseignement et de Relais, ofwel: geïntegreerde programma’s voor lectuur, onderwijs en ondersteuning. “Christelijk onderwijs is onmisbaar voor verandering in Noord-Afrika en West-Afrika, zowel voor de kerken als voor de samenleving. Christelijke lectuur, onderwijs en ondersteuning vormen de pijlers van dit project.”
PILIERS heeft diverse internationale contacten gelegd en mag de video’s gebruiken van de lessen van de Faculteit Jean Calvin in Aix-en-Provence (Frankrijk). “Die worden door de studenten bekeken terwijl ze door onze eigen docenten worden begeleid. Zo heb je degelijke wetenschappelijke inhoud, maar ook begeleiding die rekening houdt met de context (leef- en studieomgeving) van de studenten. Onze docenten kennen die.” De studenten krijgen naast video’s en audio-bestanden ook praktisch werk  en leesmateriaal aangereikt. Dit gebeurt via mail en via WhatsApp.