Ontstaan Joodse Staat in kaart gebracht

0
329

Velen hebben gehoord over de oorlogen voorafgaande aan het oprichten van het Joodse nationale tehuis; de Staat Israël. Maar weinige kennen echter de langlopende geschiedenis van diplomatieke onderhandelingen voor het vaststellen van veilige, houdbare grenzen ervan. In het boekje ‘Onbegrensd Israël’ wordt dit op inzichtelijke wijze getoond. Hoe is dat gedaan?

De terugkeer naar het beloofde Land is voor veel Joden een gebed. Maar heel lang leek dat volledig uitgesloten. Toch bestaat de Staat Israël al geruime tijd. Maar tot op vandaag worden de geschiedenis en de grenzen ervan voortdurend betwist. Velen dringen aan tot herverdeling ervan ten gunste van de Arabische bewoners in de regio.

In dit boekje worden aan de hand van veel grote landkaarten in kleur Israëls geschiedenis en het grondgebied in de regio besproken. Van de Ottomaanse overheersing (1517-1917) tot de meest recente situatie. Dit is een belangrijke hulp om de huidige conflicten over de Staat Israël te begrijpen.

Boekanalyse
Johannes Gerloff is Theoloog, journalist, auteur van diverse boeken en docent. Hij woont met zijn gezin in Israël. Heinz Reusch is reisleider voor zijn thuisland Israël.

In de Inleiding wordt de geschiedenis van het Joodse volk vanaf hun verbanning door de Romeinen in de 2de eeuw n.Chr. tot op vandaag wordt in vogelvlucht beschreven. Daarna volgen 30 hoofdstukken die de verschillende fasen van diplomatieke onderhandelingen of andere gebeurtenissen van de Staat Israël behandelen.

De meeste aandacht wordt gegeven aan het Witboek van Churchill en de Bijbelse grenzen van Israël. Het laatste hoofdstuk heeft eindnoten. Het boekje sluit af met enkele pagina’s voor notities.

Arabische/Islamitische tegenstand
Rode draad in dit boekje is de consequente tegenreactie van de Arabieren tegen de vestiging van het Joodse volk in het hun beloofde Land. Dat begon al toen de eerste Joodse immigranten naar het Land trokken tot op de huidige dag.

Vooral vanuit de Islamitische gemeenschap werd de Joodse vestiging met geweld beantwoord. Alle ruimhartige tegemoetkomingen in allerlei varianten van internationale en Israëlische zijde zijn steevast verworpen.

Evaluatie
Dit is een heel interessant en fraai uitgevoerd boekje in kleurendruk over het moeizame pad naar de huidige Staat Israël, wiens toekomst nog steeds onzeker is. De vele landkaarten zijn heel inzichtelijk en laten zien hoe weinig er van de aanvankelijke beloften aan het Joodse volk uiteindelijk terecht is gekomen.

Voor een belangrijk deel is dat volk daar zelf ook voor verantwoordelijk. Duidelijk wordt dat de Staat Israël het resultaat is van onverzettelijke visionaire en daadkrachtige personen, zoals Herzl en Ben Gourion, inschikken, compromissen sluiten en militaire kracht en strategie.

Dit boekje heeft typische Christenen voor Israël eigenschappen. Zo wordt het Joodse volk voorgesteld als grotendeels vroom en de terugkeer van het dat volk om een natie te vestigen wordt gebracht als een daad van Godswege.

Het is jammer dat in een zoekregister ontbreekt. Dit boekje wordt aangeraden voor de geïnteresseerden.


Gerloff, J. en H. Reusch, Onbegrensd Israël. 2021, Scholten, Zwolle, in samenwerking met Christenen voor Israël, 84 pagina’s, € 16,95, ISBN: 9789083114941.