Op reis naar Gods heil

0
210

Er zijn nog steeds mensen die worstelen met de toekomst. Of ze na hun dood voor eeuwig naar de hel zullen gaan om hun zonden. Zo iemand was ook John Bunyan. De animatiefilm over zijn leven laat ook zien hoe hij ertoe kwam om het overbekende boek ‘De Christenreis’ te schrijven. Hoe is dat weergegeven?

De film begint als Bunyan (1628-1688) in een Engelse gevangenis ’s nachts een indrukwekkende droom kreeg.

Hij zag een ridder op weg in een berglandschap. Hij moest hoge bergen en steile wanden beklimmen, terwijl alles om hem heen erop gericht was om zijn reis op te geven. In de verte zag hij op een bergtop een helder licht schijnen. Dat was zijn doel.

Toen verscheen een grote groene draak die Apollyon heette (Opb 9:11). Hij ondervroeg de ridder over zijn reis. De ridder zei dat hij uit de stad Verderf kwam en op weg was naar de hemelse stad op de berg. De draak zei toen dat de stad Verderf van hem was en dat hij Gods wetten en Zijn volk haatte. Hij wil de ridder doden.

Toen werd Bunyan wakker. Badend in zweet. Meteen schreef hij de droom op.
Later kreeg hij een celgenoot. Die vroeg hem wie hij was en waarom hij in de gevangenis zat. Bunyan vertelde hem zijn levensverhaal.

Zondig leven
Dat levensverhaal begon vanaf 1638 met zijn verrotte jeugd in Elstow. Een plaatsje vlakbij Bedford waar ze gevangen zaten. Hij gebruikte allerlei schunnige taal en haalde kattenkwaad uit. Maar hij werd van kwaad van erger. Een grote zorg van zijn ouders. Toch achtervolgde hem angst voor de toekomst. Zou hij naar de hel gaan? Hij besloot iets goeds te gaan doen.

Hij sloot zich aan bij het leger tijdens de Engelse burgeroorlog van 1645. Wat hij daar zag en meemaakte was een hel op aarde. Precies daarvoor was hij bang na zijn dood. Nu maakte hij het dagelijks mee. Zijn maten stierven voor zijn ogen en overal was geweld.

Zoektocht naar heil
Na de oorlog besloot hij de Bijbel te gaan lezen en zijn leven te beteren. Maar toch bleef er de leegte en de angst voor de toekomst. Daarom besloot hij op reis te gaan en trok door Engeland om te zien hoe God hem zou leiden. Uiteindelijk besprak hij zijn leven met een pastoor. Die raadde hem zijn ‘last’ bij God neer te leggen. Pas toen begon zijn leven…

Evaluatie
Dit is een dramatische en inspirerende Engelstalige tekenfilm (NL ondertiteld) over het leven en in het bijzonder de bekeringsgeschiedenis van de schrijver van het wereldbekende boek ‘The Pilgrim’s progress’ (De Christenreis) in het 17de eeuwse Engeland.

De film is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar, maar ook interessant voor ouderen. Bij de film zitten extra’s: het Fakkeldragerslied, twee trailers en een link naar de studiegids. Deze dvd wordt aangeraden.

Deze dvd is gratis te bekijken op het videoplatform Redeem TV (www.redeemtv.nl).

Het verhaal van John Bunyan. Christian History Institute. Uit de serie ‘De fakkeldragers’. Transvision, c.32 min., € 5,99, ISBN: 9789057985102.