Open Doors: beter inspelen op noden vervolgde kinderen

0
216

Open Doors heeft onlangs voor het eerst een rapport gepubliceerd over de wereldwijde vervolging van kinderen. Er komt meer onderzoek, want de organisatie wil beter inzicht krijgen in hun noden om daaraan ook beter tegemoet te kunnen komen. 

Al vroeg in hun jonge leven worden kinderen in landen met christenvervolging geconfronteerd met geweld, buitensluiting en angst. De onderdrukkers hebben soms maar één doel: simpel voorkomen dat een generatie opgroeit waaruit de kerk wordt gevormd.

Open Doors bracht onlangs voor het eerst via een onderzoeksrapport uit over de situatie van kinderen in de vervolgde kerk. In 49 van de vijftig landen van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors krijgen kinderen te maken met discriminatie en intimidatie op school. Dat is een belangrijke conclusie uit het rapport. De onderzoekers karakteriseren de vervolging als buitensluitend, identiteit-vormend en wreed.

Wreed omdat bijna een derde (32 procent) van de landen met vervolging kinderen en jongeren worden gedood vanwege hun geloof of omdat ze tot een christelijke gemeenschap of familie behoren. Volgens de onderzoekers een zeer verontrustend percentage. Ook gedwongen huwelijken, verbaal, seksueel en fysiek geweld en psychologische druk maken de vervolging meedogenloos.

Rechten van de Kind
De onderzoekers stellen vast dat de jongere generatie vaak meer wordt aangevallen vanwege het geloof dat ze potentieel als volwassene zullen hebben, dan op zichzelf om het geloof dat ze in hun kinderjaren hebben. Ze verwijzen naar artikel 14 in de Verklaring van de Rechten van het Kind, dat ‘kinderen en jongeren het recht en het vermogen hebben om het geloof van hun keuze te volgen’.

Aan de hand van een knelpuntenlijst bracht Open Doors in kaart waar kinderen onder de achttien jaar mee te maken krijgen. Juist omdat ze een kwetsbare groep vormen, wil de organisatie beter weten hoe het met hen is gesteld. Open Doors hoopt met die informatie beter te kunnen inspelen op hun noden.

Vervolgonderzoek
Juist kinderen zijn kwetsbaar omdat ze zich in een levensfase bevinden waarin hun identiteit nog wordt gevormd. Systematische marginalisering zet christelijke jongeren onder grote druk om zich te conformeren aan een meerderheidsreligie. Open Doors stelt in dit nieuwe jaar een vervolgonderzoek in naar de situatie van kinderen.

Meer over het (Engelstalige) rapport is te lezen op de website van Open Doors.

Foto: twee christelijke jongens met een moslimachtergrond poseren in Bangladesh voor de fotograaf. © Open Doors.