Peter Scheele legt Zacharia naast Openbaring

0
346

Dat het boek Openbaring vol beeldspraak zit, weten veel christenen wel. “Wat minder bekend is, is dat veel van die beelden rechtstreeks uit het boek Zacharia komen”, vertelt Peter Scheele. Van zijn hand verscheen onlangs ‘De Openbaring van Zacharia’. Het idee voor dit boek ontstond door zijn werk aan ‘Beelden van Openbaring’ dat enkele jaren geleden uitkwam. “Waar de profeet Zacharia vooruitkijkt tot aan de Messias en de tijd van Jezus’ eerste komst, zo kijkt Openbaring vooruit tot aan Jezus’ tweede komst op aarde. Een goed begrip van Zacharia helpt daarom om het boek Openbaring en daarmee ook onze eigen eindtijd beter te begrijpen”, aldus Scheele.

In deze diepgaande, maar toch toegankelijk geschreven Bijbelstudie laat Peter Scheele verbanden zien waar je snel overheen kunt lezen. “Zo profeteert Zacharia over de nieuwe periode die aanbreekt voor de terugkerende Joodse ballingen uit Babel, over de Messias die komen zal, maar ook over Paulus en andere gebeurtenissen uit het boek Handelingen.” Scheele behandelt in zijn boek ook de Bijbelboeken Haggaï en Ezra en gedeelten uit het boek Daniël omdat ze over dezelfde tijd gaan als waarin Zacharia profeteerde. Volgens hem geven ze een beter zicht op Zacharia.

Sleutel
“Tijdens het schrijven van mijn eerdere boek ‘Beelden van Openbaring’ kwam ik regelmatig uit bij Zacharia. Ik heb toen alleen het hoogstnoodzakelijke van Zacharia besproken, maar besefte dat de profetieën uit dit boek een eigen studie verdienden. Daar had ik inmiddels alle aantekeningen en materiaal voor klaarliggen”, vertelt Scheele. Het boek borduurt ook voort op ‘Het evangelie volgens Hosea’ dat in februari 2021 verscheen. “Tijdens mijn studie voor dit boek ben ik tot de ontdekking en conclusie gekomen dat Hosea eigenlijk de sleutel is tot het begrijpen van de profetieën. Het geeft een aantal zeer belangrijke aanwijzingen die je nodig hebt om de andere profeten te kunnen begrijpen. Daarom wilde ik eerst dit boek over Hosea schrijven voor ik aan de bespreking van de andere bijbelboeken begon.”

Grondtaal
“Een goed begrip van Zacharia helpt om het boek Openbaring en daarmee ook onze eigen eindtijd beter te begrijpen. In dit boek wordt elk vers en soms zelfs elk woord geduid.” Peter Scheele heeft geen Hebreeuws gestudeerd en kan Zacharia niet in de oorspronkelijke taal lezen. “Ik heb zeker interesse gekregen om Hebreeuws te leren. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Gelukkig heb je tegenwoordig hulpmiddelen. Denk aan de software onder andere op BibleHub.com waarin je zonder talenstudie toch de grondtekst kan lezen. Ik heb vroeger op het Gymnasium Latijn als bijvak gehad. Het is me toen niet goed gelukt om Latijn en Grieks te leren. Gelukkig kan ik me nu met Biblehub.com in de grondtekst verdiepen.”

Statenvertaling
“Ik heb voor het schrijven van mijn boek over Hosea gekozen voor de Herziene Statenvertaling omdat deze woord voor woord vertaald is. Dat heb ik bij Zacharia ook gedaan.” Veel vertalingen zoals de Nieuwe Bijbelvertaling zijn zogenoemde dynamisch-equivalente vertalingen waarin gekeken wordt naar een goede woordkeuze die past bij de betekenis van de zin. “Bij vertalen komt veel kijken. Zo zijn er in het Hebreeuws 8.674 woorden, in het Grieks 5.624 en in het Nederlands meer dan 10.000. Daardoor kiezen vertalers soms voor hetzelfde Hebreeuwse woord een ander woord in het Nederlands als dat woord volgens hen de betekenis beter weergeeft. Het nadeel is dat je dan niet meer ziet dat er soms in het Hebreeuws of Grieks hetzelfde woord stond.”

Openbaring
“Zacharia is voor de eerste komst van de Messias wat Openbaring is voor de tweede komst”, aldus Scheele. “Zacharia spreekt over beelden en visioenen die over de toekomst gaan. Openbaring doet hetzelfde, maar kijkt tot aan de horizon van de tweede komst van de Messias. Zacharia is er voor de terugkerenden uit Babel die de tempel gingen bouwen, wat Openbaring is voor de terugkerenden uit de volken die de levende tempel gingen bouwen”, legt Scheele uit. Daarom mag je volgens hem het boek van Zacharia gerust de Openbaring van Zacharia noemen.

De openbaring van Zacharia, Peter Scheele, Scholten Uitgeverij, Zwolle, 9789083171746, 288 pagina’s