Poging om Bijbelbegrip te corrigeren

0
191

Het is teleurstellend dat nog steeds veel misverstanden bestaan over de Bijbel. Ondanks de makkelijke beschikbaarheid van dit Boek en de juiste informatie erover. Deels ligt dit aan gebrekkig Bijbelonderwijs. Maar het laat zich ook verklaren uit de drang van mensen om de Bijbel naar hun eigen hand te zetten. In het boek ’50 Misverstanden over de Bijbel’ probeert Pieter Lalleman hier een beter licht op te werpen. Waar gaat het over?

Sommigen mensen geloven dat de Bijbel helemaal door mensen is bedacht, terwijl anderen denken dat de Bijbel juist door engelen vanuit de hemel aan mensen is gegeven. Twee merkwaardige misvattingen die aangeven hoe verschillend alleen al kan worden gedacht over de oorsprong van de Bijbel. Lalleman gaat in zijn boek daar niet op in, maar wel op veel ernstiger misvattingen die onder doorgewinterde gelovigen rondgaan.

Boekanalyse
Lalleman was zo’n 20 jaar docent Bijbelse vakken aan het Spurgeon College in Londen. Tegenwoordig is hij gemeentepredikant. Hij wil graag Bijbelkennis op diepgravende en toegankelijke manier delen. Dit boek zou dan ook meteen een eenvoudige, maar niet simplistische, introductie op de Bijbel zijn.

In dit boek bespreekt Lalleman, na een Inleiding, dus in 50 hoofdstukken van elke zo’n 3 tot 4 pagina’s misverstanden over de Bijbel. Hij volgt ongeveer de chronologie van de Bijbel. De hoofdstukken zijn onderverdeeld in vijf delen (Algemeen, Oude Testament (OT), Nieuwe Testament (NT), Paulus en diverse onderwerpen).

Grafieken en tabellen brengen zaken in beeld. Voetnoten geven achtergrond- en broninformatie. De Herziene Statenvertaling (HSV) is gebruikt als basis, maar hij heeft daar soms ook kritiek op en gebruikt dan andere vertalingen. Dit boek zou bijzonder geschikt zijn voor randkerkelijken of een Bijbelstudiegroep na de Alpha-cursus.

Evaluatie
Dit is een interessant en handig boek over de Bijbel en diens inhoud. Lalleman profileert zich traditioneel Evangelisch (optimistische mensvisie en ecclesiocentrisch). Jammer is dat hij hoofdzakelijk aandacht besteed aan het NT (Paulus). Hij geeft dit, als Nieuwe Testamenticus, ook toe. Hij geeft dit boek ook een Christocentrisch en Paulinisch stempel. Lalleman vindt het ook nodig om naar nogal wat ‘eigen’ boeken te verwijzen.

Er worden een aantal accenten genoemd, zoals dat de Here Jezus vrouwen voor de toenmalige tijd een uitzonderlijk grote positie toekende, maar helaas komt Lalleman zelf ook met enkele ernstige misvattingen en onwaarheden.

Zo zou niets in de Bijbel door God zijn gedicteerd, alleen geïnspireerd. Zou het NT zwaarder wegen dan het OT en dus het voorbeeld van de Here Jezus zwaarder wegen dan al de anderen. Zou het NT over zeer specifieke, tijdgebonden zaken gaan. Zouden Sadduceeën hogepriesters hebben gekozen uit Israëls elite en niet uit Aärons familie. De Torah zou voor christenen (ook Joodse) niet meer van kracht zijn en er dus ook geen offers meer gebracht worden aan God. Vrouwen in leidende posities zou zijn toegestaan.

Het is onbegrijpelijk dat dit naslagwerk geen zoekregisters heeft. Dit boek wordt aangeraden.


Lalleman, P.J., 50 Misverstanden over de Bijbel. 2021, Gideon, Hoornaar, 191 pag’s, € 16,50, ISBN: 9789059991835.