Bijzonderheid van de ezel belicht

0
301
De Bijbel is ontstaan in het Midden-Oosten en met name in het beloofde Land. Dat die wereld nogal anders is dan de westerse wereld wordt vaak vergeten. Dit leidt tot verwarring over of een verkeerde uitleg van de Bijbel. Een voorbeeld daarvan is de rol van de ezel in de Bijbel. Dat is het onderwerp van het boekje ‘Waarom schiep God de ezel?’ van De Jong. Hoe heeft hij dat gedaan?

Recensie door Marco van Putten

Wat is een ezel?
In noordwest Europa heeft de ezel in tegenstelling tot het paard geen grote toepassingsgeschiedenis. Het dier wordt zelfs vaak weggezet als symbool van koppigheid en domheid. Zeker in vergelijk met het paard. In het Bijbelse Midden-Oosten daarentegen was de ezel het meest gebruikte lastdier. Het is dat daar nog. De Here Jezus haalde veel voorbeelden aan uit de landbouw en de veeteelt. Daarbij noemde Hij logischerwijs geregeld de ezel. Ook maakte Hijzelf gebruik van het lastdier. In andere verhalen van de Bijbel komt de ezel ook regelmatig voor. De Jong vraagt zich daarom af wat van de ezel geleerd kan worden en of dat dier niet als typebeeld voor werkers in Gods Koninkrijk en voor heel Gods volk kan worden gezien.

Boekanalyse
De Jong onderzoekt hoe de ezel voorkomt in de Bijbel. Het valt hem op dat het een nederig dier is dat de lasten van diens meester trouw draagt. Het is geen kuddedier zoals het schaap, waarmee gelovigen in de regel worden vergeleken. Maar de bijzondere eigenschappen van de ezel passen bij menig gelovige. De Jong voert in zeven hoofdstukken een aantal Bijbelverhalen (Oude en Nieuwe Testament) op waarin een ezel een rol heeft en geeft daarover zijn eigen uitleg. De meeste aandacht besteed hij aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (zie ondertitel), een verhaal over valse profeten uit het Bijbelboek Koningen en de profetie van Jakob over twee (Issachar en Judah) van zijn twaalf zonen. Er staan fraaie plaatjes bij de tekst. Achterin het boek staat een verantwoording van de gebruikte Bijbelvertalingen.

Evaluatie
De Jong heeft een bijzonder en interessant boekje geschreven over een onderwerp dat in het westen niet belangrijk en wat veracht is; de ezel. Soms raakt hij met zijn uitleg echter op nogal wat zijsporen, waardoor de ezel volledig uit beeld raakt. Ook is zijn uitleg soms onjuist en wat verwarrend, zo stelt hij dat de barmhartige Samaritaan voor de Here Jezus staat en dat de leeuw van Judah eveneens Lam is. Het laatste hoofdstuk gaat niet zozeer over de ezel, maar alleen over (valse) profeten. Verrassend is De Jongs voorstel voor een moderne toepassing van de ezel; bewaking tegen wolven die weer in Nederland zijn teruggekeerd. Het is jammer dat er in dit boekje het vaakst uit de geparafraseerde NBV wordt geciteerd en dat een zoekregister ontbreekt. Dit boekje is een aanrader.

Jong, K., de, Waarom schiep God de ezel? Schapen van de goede Herder, ezels van de goede Samaritaan. 2019, Toetssteen, Vledderveen. 80 pagina’s, € 14,95, ISBN: 9789492818058.