Brul (van God) vanuit Tsion

0
387

‘Roar from Zion’ (Joël 3:16) is Paul Wilburs Cd uit 2019. Deze Messiaanse (Joods-christelijk) worship muziek is bijzonder om meerdere redenen. Het is een Live-worship experience, dat ook een evangeliserend karakter heeft. Het is opgenomen in Jeruzalem tijdens het Loofhuttenfeest toen de Staat Israël 70 jaar bestond. De Cd is geïnspireerd op het Bijbelboek Joël hoofdstuk 3 – Gods gericht tegen de volken bij het herstel van Israël.

Paul wordt bijgestaan door een uitgebreide band met zangers en muzikanten die viool en oosterse instrumenten bespelen, zoals bouzouki.

‘Prologue’. Deze ouverture is een introductie op de Cd. Bijbelteksten worden voorgelezen ondersteund door prachtige muziek. Het is een christenzionistische interpretatie (zie de video op Internet). Dan volgt het nummer ‘Roar from Zion’ dat de terugkeer van Israël naar het beloofde Land bezingt en een oproep aan de natiën is om zich bij hen aan te sluiten in het vereren van God. De muziek is een tsunami van rockmuziek. Het nummer ‘Song of victory’ heeft een hoog tempo. Het is een opgewekt rocknummer waarmee de overwinning door de Here Jezus (Jesjoea’) wordt bezongen. Met het lied ‘Adonaj’ wordt Gods grootheid bezongen over heel de aarde. Het volgende nummer ‘B‘Elohiem / Forever amen’, waarschijnlijk de beste op deze Cd, is een aanbiddingslied (deels in Hebreeuws). Het roept op om God altijd te prijzen. Ter afwisseling volgt daarna weer een opgewekt, snel nummer ‘It is good to praise the Lord’. Hoe waar is die tekst.

Paul onderbreekt even om te drinken en dan volgt het nummer ‘The King is coming’ dat Paul samen zingt met Beckah Shae uit Nashville (Tennessee – USA). Het is een reggae nummer. Het rustige aanbiddingslied ‘You are holy’ is gezongen door Joshua Aaron. Ook een prachtig lied. Het mooie en rustige aanbiddingslied ‘Your love is far better’ behoort tot de beste nummers op deze Cd. Paul nodigt aansluitend iedereen uit om Hem aan te nemen als Heer. Daarop volgt, heel toepasselijk, het prachtige, rustige lied ‘Even so’. Het is de uitnodiging aan de Here Jezus om terug te komen en plaats te nemen op de troon in Jeruzalem. Het rocknummer ‘Endless’ is gezongen door Shae Wilbur en gaat over de oneindige liefde van God.

Paul herinnert eraan wat er op Golgota in Jeruzalem is gebeurd en spreekt de hoop uit dat nog velen zullen erkennen dat Jesjoea’ Israëls Messias is. Dan volgt een lofprijslied gezongen door Ryan en Marie Hodges ‘O we praise’. Het nummer ‘Days of Elijah’ (deels in Hebreeuws) is een verkondiging van wat er geprofeteerd is over de komst van de Here Jezus. De Cd sluit passend af met het uitbundige lied ‘Great is the Lord (Hallelujah)’ dat deels in het Hebreeuws wordt gezongen door Sarah Liberman.

Evaluatie
Dit is een uitbundig, maar ook eerbiedvol eerbetoon aan de God van Israël en Zijn Zoon, de Here Jezus. Echt een must have.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.

Paul Wilbur. Roar from Zion. 2019, Paul Wilbur Ministries, distributie: 316 Europe, c.80 min., € 16,95, ISBN: 5060321070415.