Evolutietheorie als katholiek verhaal

0
327

Aanhangers van de Here Jezus voelen zich geregeld verlegen in verband met de samenleving waarin ze zich bevinden. Door de eeuwen heen hebben zij daarom herhaalde pogingen gedaan zichzelf daarbinnen te verklaren. Het boek ‘Oer’ is de meest recente poging in verband met de Evolutietheorie. Hoe is dat gedaan?

De initiatiefnemers van dit boek stellen dat er behoefte is aan het grote verhaal. Waar komen we vandaan? Waarnaar zijn we op weg? Dit boek geeft een verzonnen geschiedenis van een heel klein deeltje, een proton dat voor het gemak ook zo heet. Afgekort als ‘Pro’. Hoewel dode materie, wordt verondersteld dat dit deeltje zelfbewust is en door zijn ‘vrienden’ opgedragen wordt om zijn geschiedenis op te schrijven.

Het initiatief voor dit boek lag bij Cees Dekker. Een nanobioloog en hoogleraar aan de Technische Universiteit (TU) Delft. Hij besprak zijn idee met Gijsbert van den Brink, hoogleraar Theologie & Wetenschap aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Zij vroegen schrijfster Corien Oranje, die ook Theologisch geschoold is, om hun idee – hoe het christelijke geloof een plaats te geven in verband met de moderne wetenschap – in verhaalvorm uit te werken.

Het boek begint met een Proloog en daarna wordt het verhaal over de schepping in 24 hoofdstukken verteld. De meeste aandacht gaat naar het ontstaan van het zonnestelsel en de geboorte van de Here Jezus. Het boek sluit af met een Trialoog, waarin uitgelegd wordt hoe het boek is ontstaan.

In de lijn van de Evolutietheorie begint het verhaal met de Oerknal (Big Bang). Daarna ontmoet Pro al snel andere deeltjes. Zijn vriendjes die hem in het hele verhaal omringen en waarmee hij steeds in gesprek is.

Evaluatie
Dit is een leuk verhaal over het ontstaan van de wereld en diens toekomst, waardoor de ondertitel echter onjuist is. Het gaat niet zozeer over ‘nu’. Los van het feit dat het getal ‘nul’ irrelevant is in het ‘grote verhaal’. Dit verhaal is een combinatie van de grote lijnen van de Evolutietheorie met gedeelten uit de Bijbel (H13-22), maar de Bijbel wordt ondergeschikt aan die theorie voorgesteld! Volgens de schrijvers heeft de Schepper wel invloed op de schepping, maar alles zou enkel toeval zijn. Ook zou Hij het aan de evolutie overlaten, maar slechts sporadisch Zich openbaren. De schepping zou een wereldwijde ‘loterij’ zijn. Mensen een diersoort! Israëls geschiedenis wordt als mislukking samengevat in één hoofdstuk (H15; amper vier pagina’s!).

Dit boek geeft een inleiding op de huidige stand van kennis in de moderne wetenschap. Alleen is wetenschap onvergelijkelijk met Gods Woord. Het eerste is meestal aanname en theorie, terwijl het laatste niet een indirecte, proefondervindelijke maar directe beschrijving is van Gods werkelijkheid. Appels met peren zijn vergeleken. Wetenschap blijkt ook eerder op Bijbelse feiten en concepten achter te lopen en die steeds vaker te bevestigen.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.

Brink, G., van den, C. Dekker en C. Oranje, Oer. Het grote verhaal van nul tot nu. 2de druk. 2020, Ark Media, Heerenveen, 160 pagina’s , € 14,99, ISBN: 9789033802188.