Hulp om de Bijbel beter te begrijpen

0
590

De westerse cultuur is fundamenteel anders dan die van het Midden-Oosten. De Bijbel veronderstelt echter die laatste. Daardoor is er veel begripsverwarring bij het Bijbellezen, maar ook omdat het over klassieke culturen gaat. Lois Tverberg heeft daarover het boek ‘De Bijbel lezen met rabbi Jezus’ geschreven. Hoe deed zij dat?

De cultuur die in de Bijbel wordt beschreven heeft nogal wat begrippen die tegengesteld zijn aan of een heel andere insteek hebben dan de hedendaagse westerse cultuur. Daarom vinden nogal wat Bijbellezers zaken moeilijk te begrijpen of verwarrend. De kerktraditie zou dat hebben verergerd. Bijbellezers hebben hulp nodig. Dit boek is een poging daartoe. Tverberg is daartoe zelf in Israël op onderzoek gegaan. Door inzicht in de cultuur van de Here Jezus te krijgen, zou blijken dat Hij al Gods beloften heeft vervuld [X].

Boekanalyse
Tverberg is van Noors-Amerikaanse, Lutherse afkomst (geen Theologe). Zij gaat ervan uit dat God sprak tot mensen in de toenmalige wereld. Na een Toelichting, over de keuzes van de vertaler (Klaas de Jong) van dit boek, volgen 13 hoofdstukken, verdeeld over drie delen (Denken omzetten, Bijbels denken en Lezen over de Messias), en een Dankwoord.

De meeste aandacht wordt gegeven aan Grieks versus Hebreeuws denken en De Bijbel lezen met ‘Wij’. Elk hoofdstuk sluit af met een paragraaf Verwerking/Verdieping met daarin opdrachten en meer informatie, zoals verwijzing naar bronnen voor diepere informatie. Eindnoten geven achtergrondinformatie, maar meestal broninformatie.

Het boek sluit af met een woordenlijst van Hebreeuwse woorden, een bijlage over het driejarige leesrooster van de synagoge, de indeling van de Hebreeuwse Bijbel en een literatuurlijst (hoofdzakelijk boeken van De Toetssteen).

Omstreden stellingen
Tverberg mijdt omstreden stellingen niet en geeft daarover haar interpretatie. Zo stelt ze dat de Torah van Mozes niet afgeschaft is, maar alleen voor Joodse christenen bedoeld is [X]. Dat de Bijbel geen filosofisch, maar een geschiedenisboek is [X]. Het voordeel van het opvoeren van zulke stellingen is dat lezers geprikkeld worden over zaken na te denken die vaak in de christenheid genegeerd of in dogma’s gevat worden. Een voorbeeld is de Bijbelse focus op het gezin en diens familiehoofd, terwijl de westerse, individualistische christenheid dat niet meer begrijpt.

Evaluatie
Dit is een interessant en belangrijk studieboek, dat erop wijst dat het een ernstige vergissing is om de Bijbel altijd letterlijk toe te passen op het heden. De schrijfstijl is persoonlijk. Toch is Tverberg wat langdradig (saai). Ook worden cultuurverschillen te veel centraal gesteld. De Bijbel bevat namelijk ook Gods bevelen, bepalingen en profetische woorden die voor alle generaties gelden (continuïteit). Ze stelt terecht dat de Bijbel wel Gods woord blijft en in de historische context moet worden begrepen. Haar Bijbelinterpretatie is niet altijd juist en waar, maar vaak kerks. Een zoekregister ontbreekt. Dit boek wordt aanbevolen.


Tverberg, L., De Bijbel lezen met rabbi Jezus. Luister met de Emmaüsgangers naar wat er in de Schriften staat over de Messias. 2019, De Toetssteen, Vledderveen, 2de druk, 210 pagina’s, € 17,95, ISBN: 9789492818027.