Geldproblemen overwinnen

0
477

Christenen hebben het liever over successen dan over problemen. Zonder het te beseffen volgen zij daardoor de moderne seculiere tijdsgeest maar niet de Geest van de Bijbel. Walter Hobelman schrijft in zijn boek ‘Al mijn schuld is weggedaan’ open over (zijn) geldproblemen. Onder christenen zou dat probleem veel groter zijn dan gedacht. Wat bespreekt Hobelman erover?

Hobelman is een freelance journalist, redacteur en spreker. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen. Hem trof enkele jaren geleden grote financiële nood, zodat hij en zijn gezin drie jaar onder curatele kwam te staan. Toen kwam hij in een situatie terecht die aanvankelijk veel schaamte gaf. Maar hij ontdekte ook hoe het schuldsaneringssysteem, zelfs in Nederland, nodig verbeterd dient te worden. Het zou traag en gebrekkig zijn. Daarom schreef hij dit boek. Om mensen te waarschuwen en te laten zien hoe zo’n proces verloopt. Maar ook hoe het beter zou kunnen. Voor dit boek sprak hij slachtoffers, hulpverleners en beleidsmakers.

Boekanalyse
Dit is deels een biografisch verhaal (ook van anderen) met veel tips en adviezen, maar ook met maatschappijleer. Na twee voorwoorden van een burgemeester en een spreekster/docente volgt een Inleiding en acht hoofdstukken. Hobelman besteedt de meeste aandacht aan de vraag ‘Hoe kom je in de schulden?’, over iemands identiteit en over wat na de schuldsanering gebeurt. Voetnoten geven diepte-informatie. Dit boek heeft twee appendices (Begrippenlijst en Adressenlijst). Bijbelcitaten komen meestal uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT).

Voorkomen beter dan genezen
Hobelman besteedt veel aandacht aan zorgvuldig met geld omgaan en aan wat iemand echt belangrijk vindt. Banken/bedrijven/instanties zouden echter gevaarlijk met mensen omgaan. Hij wil meer openheid en inzicht geven over schuldenproblemen, omdat mensen erdoor overvallen worden als het te laat is. Er zou weinig voorlichting bestaan, maar erover praten (op tijd hulp zoeken) zou het verstandigst zijn.

Herstel mogelijk
Volgens hem zouden schulden niet iemands leven (identiteit) moeten bepalen. Dit boek is niet specifiek gericht aan gelovigen, maar geloof was voor Hobelman en zijn midden-orthodoxe gezin reden om niet in paniek te raken. Toch is het niet makkelijk. Anders gaan leven (b.v. budgetteren en sparen) zou de oplossing zijn. Constructief en tijdig overleg met schuldeisers en onder bewind staan worden uitgebreid beschreven.

Evaluatie
Dit boek is eerlijk, nuttig en praktisch over de groeiende schuldproblematiek. Maar het boek kan voor sommige lezers schokkend (omvang en kosten schuldsanering) en pittig zijn (moeilijke en emotionele bewustwording, verwerken van tegenslagen, sociale problematiek en dwang tot het maken van onvrijwillige keuzes). Het boek richt zich niet alleen tot mensen en gezinnen met schuldproblemen, maar ook tot medewerkers in de schuldsanering. Hobelman probeert apolitiek te zijn, maar heeft soms scherpe kritiek op overheden. Hij herhaalt echter veel en is zich daarvan bewust. Hij ziet mensen met schuldproblemen hoofdzakelijk als ‘slachtoffers’, terwijl de praktijk toch een ander beeld laat zien. Dit boek wordt aangeraden.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.


Hobelman, W., Al mijn schuld is weggedaan. Afrekenen met (financiële schuld). 2020, Triple boeken, Aalten in samenwerking met SchuldHulp Maatje, 248 pagina’s, € 15,-, ISBN: 9789083027838.