Een andere vorm van kerk zijn, de kerk bij je thuis

0
542

De missionaire organisatie Evangelisch Werkverband probeert concreet invulling te geven aan de rol van de kerk in de samenleving tijdens en na de coronacrisis. Deze week start zij met een nieuw initiatief dehuiskerk.nl

De aanleiding en timing kan niet beter zijn dan vandaag de dag. In deze tijd van beperkt of geen kerkbezoek zoeken met name gezinnen naar vormen waarin zij het geloof kunnen beleven. Ook wordt het onderlinge contact gemist.
De huiskerk brengt met een vast ritme enkele gezinnen bijeen die gezamenlijk eten, een leefregel bespreken, Bijbellezen en nadenken wat zij voor hun buurt kunnen betekenen. Ze sluiten af met gezamenlijk gebed.

Interessant is dat de eerste experimenten laten zien dat kinderen en tieners deze aanpak waarderen. De huiskerk is er namelijk voor alle generaties en zeker ook voor het gezin. Ook is het een laagdrempelige vorm waarin mensen die niet meer naar de kerk gaan, goed kunnen aanhaken.

Doel en missie
Het basisprincipe is afkomstig van 3DM en is in het kort te kenschetsen met de 3 dimensies ‘boven, binnen en buiten’. Boven staat voor de relatie met God, binnen voor de gemeenschap met elkaar en buiten voor het winnen van anderen d.m.v. diaconale en missionaire presentie.

Eenvoudiger gezegd: Deze gezinnen willen graag discipel zijn en discipelen maken.
De huiskerk vanuit het Evangelisch Werkverband is echt gericht op verdieping, het navolgen van Jezus door uit te reiken naar mensen in je omgeving. Inspiratiebron is daarbij Mattheus 25: 31-46 waarin de werken van barmhartigheid zijn beschreven.

Nieuwe impuls
Het Evangelisch Werkverband geeft hiermee, naast pioniersplekken, een nieuwe impuls aan nieuwe vormen van kerk-zijn. Interessant voor gezinnen die zoeken naar vormen van kerk-zijn in deze tijd en voor hen die zich willen verbinden met anderen, ongeacht de sociaal economische, culturele of religieuze achtergrond.

Het concept biedt voor elke maand een basisprogramma dat kan worden gedownload op onderstaande website.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@ewv.nl en voor meer info over dit initiatief kunt u o.a. een filmpje kijken op www.dehuiskerk.nl