God blijft trouw aan Israël

0
450

Dat de Here Jezus een verband heeft met de christenen zal de meesten duidelijk zijn, maar heeft Hij dat ook nog met Israël? Staat daar iets over in de Bijbel? Kees de Vreugd heeft dat uitgewerkt in het boekje ‘Christus voor Israël’. Hoe deed hij dat?

Oorspronkelijk richtte de Here Jezus Zijn boodschap aan Israël. Later, na Zijn opstanding, gaf Hij opdracht dit ook bekend te maken aan de wereld (Mc 16:15).

Boekanalyse
Kees de Vreugd (Christenen voor Israël) legt zich toe op de ontmoeting van de kerk met het Jodendom en op bezinning op het onderwerp ‘Israël & de Kerk’. Hij behandelt dat, na een Voorwoord, in acht hoofdstukken. Elk hoofdstuk opent met een Bijbeltekst en sluit af met verwerkingsvragen en een aantal blanco notitiebladen (gelinieerd). Enkele voetnoten geven diepte-informatie.

Israël en de Here Jezus
Christendom betekent: bij de Here Jezus behoren, maar de kerk zou zich hebben losgemaakt en gedistantieerd van Israël. De Here Jezus was Joods en het Nieuwe Testament is in de context van het Jodendom geschreven. Kennis van Israël zou dan dus belangrijk zijn. Maar vrijwel geheel Israël wijst de Here Jezus af en christenen hebben Hem tot vijand van Israël gemaakt. Toch was Hij op de eerste plaats gekomen voor Israël. Zoals de titel stelt: Christus voor Israël. Het heil zou uit de Joden zijn. Christus wordt in de Bijbel Gods Eniggeboren zoon genoemd en Israël Gods eerstgeboren zoon. De Vreugd laat zien wat het verschil daartussen is. Ook werkt hij uit wat Torah betekent en hoe zich dat verhoudt tot de Here Jezus.

De Vreugd wijst er op dat veel profetieën over Israël onvervuld zijn, dus heeft het een plaats in Gods plan voor de toekomst. Ook gaat hij in de definitie van de Knecht van de Heer. Soms zou daarmee ook Israël zijn bedoeld, maar vaak zou het slaan op de Here Jezus. Hij zou ook synoniem zijn voor Israël en daardoor zouden beiden uitwisselbaar zijn.

Evaluatie
Dit boek je is een goede eerste kennismaking met het onderwerp van de verhouding tussen de Here Jezus met het huidige Israël. Dat volk is en blijft Gods Eigendom. De Vreugd laat dat aan de hand van de belangrijkste Bijbelteksten erover zien, zoals Romeinen 9-11. Opmerkelijk is echter zijn overtuiging dat de Here Jezus Farizeesgezind zou zijn geweest en dus ook een ‘omheining rond de Torah’ hebben geleerd. Een interpretatie van Zijn bevel om wat Schriftgeleerden en Farizeeën leerden te gehoorzamen. Al zijn leerlingen moesten er bovenuit gaan en de Farizeeën zouden zijn Leraarschap erkend hebben. De Bijbel geeft echter reden om aan te nemen dat dit juist niet zo was. Ook beweert De Vreugd dat Israël in de verstrooiing het Evangelie verkondigt aan de natiën; hun roeping. Dat is eveneens onwaar. Israël is grotendeels seculier. Dit boekje wordt aangeraden.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.

Vreugd, K. de, Christus voor Israël. Bijbelstudies over Gods volk. In samenwerking met de IZB. Kringserie. 2018, Ark Media, Heerenveen, 64 pagina’s, € 9,99, ISBN: 9789033801617.