Vanuit de Bijbel God vinden

0
513

Er kan nogal wat twijfel bestaan over het behouden zijn. Of iemand wel echt tot Gods volk behoort. Vooral onder orthodox gereformeerden. Rianne Aarnoudse beschrijft in haar boek ‘Gods genade, ook voor mij?!’ hoe zij daarmee worstelde en er uit gekomen is. Hoe deed zij dat?

De bevindelijk (vanuit inwendige ervaring) gereformeerde theologie gaat ervan uit dat alleen de uitverkorenen deel zullen hebben aan het eeuwige heil. Maar hoe weet je zeker dat je tot die uitverkorenen behoort? Houdt God wel van mij, want een mens is een verschrikkelijk zondaar. God zou zondaren haten (Rm 9:13). Het gevolg is dat nogal wat van deze gelovigen worstelen met geloofstwijfel en bijvoorbeeld niet aan het Heilige Avondmaal durven aanzitten. Dat Avondmaal zou immers alleen toegankelijk zijn voor Gods uitverkorenen.

Boekanalyse
Rianne (getrouwd met 4 kinderen) schreef dit biografische boek dat hoofdzakelijk erover gaat of en hoe geloofszekerheid kan worden verkregen. Na een Voorwoord volgen 11 hoofdstukken en een Slotwoord. Het boek sluit af met Aanhangsels (over het Doopformulier, de Uitverkiezingsleer en het werk van de Heilige Geest), waarin enkele vragen worden uitgediept, en een Dankwoord. De meeste aandacht gaat uit naar de Aanhangsels en de beschrijving hoe ze geloofszekerheid verkreeg (Hoofdstukken 9, 10 en 14). In grijze kaders staan (lange) Bijbelcitaten, die uit de Statenvertaling (SV) zijn genomen.

Geloofsstrijd
In dit boek beschrijft Rianne hoe ze als Refo-meisje opgroeide in een groot gezin met voordurende angst voor God en denkende dat Hij haar haatte omdat ze een onbekeerde zondaar was. Ze beschrijft een scala aan gebeurtenissen, gedachten en gevoelens rondom de vraag van geloofszekerheid en vragen die ermee verweven zijn, zoals bekeringsplicht. Kan iemand zich wel zelf bekeren? Mag je pas bij de Here Jezus komen als je voldoende zondebesef hebt. Wat is genoeg? Ze zocht antwoorden vanuit de Bijbel en bij haar dominee. Ze twijfelde niet aan het bestaan van God. Hij was juist de bron van haar twijfel. Ze beschrijft haar vragen, worstelingen, belemmeringen en hoe die werden weggenomen. Niet door een bijzondere ervaring (bevinding), maar vanuit de Bijbel.

Veel van haar gedachten stemmen niet overeen met de Reformatorische kerkleer. Zo stelt ze dat geloof, wat op Here Jezus en niet op zichzelf gericht is, genoeg is. Wedergeboorte, bekering en uitverkiezing zou daarin inbegrepen zitten. Hij zou gaan om het overwinnen van het ongeloof en niet zozeer om Gods wil of Zijn macht. Toch houdt ze vast aan de Uitverkiezingsleer.

Evaluatie
Dit is een realistisch, persoonlijk verhaal over hoe een Reformatorisch gelovige gelukkig haar weg tot God vond. Maar velen kennen die zekerheid nog niet. Daarom heeft ze dit boek geschreven. Ondertoon in haar verhaal is een terechte kritiek op de reformatorische gezindte. Ook blijkt dat goede christenen in haar omgeving, waaronder haar broer die tot bekering kwam en een oude vriendin, een gunstige invloed op haar hadden. Dit boek wordt aangeraden voor geïnteresseerden.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.

Aarnoudse, R., Gods genade, ook voor mij?! 2019, Rianne Aarnoudse, Sint-Maartensdijk, 112 pagina’s, € 12,50, ISBN: 9789086031054.