Handboek voor het gebed

0
363

Bidden en het christelijk geloof: het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar vanzelfsprekend is het bidden voor ook veel christenen niet meer. Laatst sprak ik een jonge vrouw die nu al een tijdje op zichzelf woont. In het gesprek kwamen we ook op hoe haar ouders het geloof anders beleven dan zij. ‘Mijn ouders denken dat ik elke dag stille tijd houd, maar dat is echt niet zo’, vertelde de vrouw mij. En ook dat ze diep respect had voor haar vader die dat wel deed. Al ben ik een stuk ouder dan zij, ik herken dit ook in mijn eigen leven. Bovendien wordt in kerken heel verschillend tegen gebed aan gekeken: van heel uitbundige persoonlijke gebeden tot gedragen formuliergebeden. Andere gelovigen zoeken naar nieuwe mogelijkheden om hun gebed vorm te geven, meer dan alleen handen vouwen en ogen dicht.

Tekst: Jacco Stijkel

De kracht van het pas verschenen boek ‘Handboek voor het gebed’ is dat op al deze vragen wordt ingegaan. Het is een echt handboek. De lezer krijgt gedegen informatie over een breed scala aan onderwerpen die met het gebed te maken hebben. Auteurs vanuit verschillende gezindten schrijven over de rol van gebed in de Bijbel, in de gemeente, persoonlijk gebed, ontwikkelingen in de 21ste eeuw, bidden met kinderen en jongeren en ook specifieke vormen van gebed. Het boek is op deze manier een prima vraagbaak. Zoals gezegd is dit de kracht, maar tevens ook de zwakte. Want bij het lezen bekroop mij zo nu en dan wel het gevoel dat het wel heel beknopt was en dat meer informatie op zijn plaats was geweest. Ik had graag meer gelezen over een moeilijk thema als gebedsverhoring. Jan Hoek gaat de vragen in zijn hoofdstuk niet uit de weg en dat valt te prijzen. Toch vind ik het wat onbevredigend. Dat gevoel heb ik ook bij het hoofdstuk over ministry, genezing en bevrijding. Controversiële thema’s als het gaat om het bidden. Hierover wordt in de kerken zeer verschillend gedacht. Deze onderwerpen hebben in mijn ogen meer verdieping verdient. Gelukkig besluit elke hoofdstuk met een literatuurlijst zodat de geïnteresseerde lezer handreikingen krijgt om verder te lezen.

De kracht van het handboek is verder dat het boek waarmaakt niet alleen bezinning te bieden, maar ook een handreiking voor de praktijk. Al lezende word je uitgedaagd om je eigen gebedspraktijk onder de loep te nemen. Juist doordat een zo’n breed palet aan onderwerpen wordt aangereikt, en het één je meer aanspreekt dan het andere, word je als lezer uitgedaagd. Het handboek helpt mij om concreet na te denken welke vorm van gebed bij mij past en hoe ik dat invulling wil geven.
Elk hoofdstuk eindigt bovendien met een gebed, dat je kunt gebruiken in je eigen gebedspraktijk of dat als voorbeeld kan dienen.

Kortom, het handboek maakt waar dat het bezinning en handreiking voor de praktijk biedt. Het is bovendien een echt handboek, een vraagbaak met gedegen informatie. Het boek inspireert lezers om de eigen gebedspraktijk onder de loep te nemen.

Bezinning en handreiking voor de praktijk
Jan Minderhoud (onder redactie van)
Boekencentrum Uitgevers
240 pagina’s
Gebonden
ISBN: 9789023928652
Verkoopprijs € 24,50