Ik ben allochtoon

0
314

Theologische reflecties op vreemdeling en vluchteling
Koert Koster
Eigen beheer/jongbloed.nl

Klik hier om dit boek online te bestellen!

Koert Koster heeft met ‘Ik ben allochtoon’ een boek geschreven over een actueel en heel belangrijk thema: de vluchtelingencrisis. Koster doet dat in de eerste plaats omdat hij geraakt is door het leed van de vluchtelingen: de onmenselijke tocht die vluchtelingen ondernemen om in Nederland terecht te kunnen komen. Huis en haard hebben zij achtergelaten om in Europa een veilig bestaan op te bouwen.

Tekst: Jacco Stijkel

Maar ook is Koster geraakt door de harde opstelling van mensen ten opzichte van vluchtelingen. De auteur heeft als doel met zijn boek om duidelijk te maken hoe christenen met vluchtelingen moeten omgaan. Kernpunt hierbij is wat de Bijbel er over zegt. Koster laat zien dat christenen principieel pelgrims zijn. Mensen van ‘onderweg’. Ook geeft de auteur aan dat zowel in het Oude als Nieuwe Testament duidelijk wordt gemaakt dat wij de nood van andere mensen moeten ledigen en er juist voor de vreemdeling moeten zijn.

Koster tekent Jezus als ‘de Vreemde’ bij uitstek. Ik vind zijn noties over dit thema vanuit de Bijbel waardevol, omdat wij als christenen juist Gods Woord als leidraad hebben om met deze problematiek om te gaan. Verrassend vind ik ook het hoofdstuk waarin Koster ingaat op de vluchtelingencrisis aan de hand van drie popsongs. Juist popsongs kunnen helpen om dicht bij de (seculiere) cultuur te komen en gedeelde waarden te ontdekken.

Aan het eind van het boek geeft Koster zijn (politieke) visie van hoe wij in Nederland moeten omgaan met vluchtelingen. Hij wijst er op het belang van een gefundeerd debat over dit onderwerp. En dan eindigt het boek abrupt. Wat ik mis is een concluderend hoofdstuk waarin Koster zijn bevindingen met elkaar verbindt. Wat ik ook jammer vind is dat de bronnen die Koster gebruikt niet verder komen dat nieuwssites en internetencyclopedieën. Misschien dat het andere lezers weinig uitmaakt, maar goede bronnen kunnen juist bijdragen aan de kracht van Kosters verhaal. Een goed punt is dat hij een toegankelijk boek heeft geschreven voor een breed lezerspubliek. Aan het eind van elke paragraaf staan vragen die uitnodigen tot nadenken en verder gesprek. Kortom, al met al een prima boek over een belangrijk thema dat uitnodigt tot een gesprek.