Hoe kan God verval keren?

0
307
Wat zou de Here Jezus doen? Dat is de centrale vraag in de WWJD (What would Jesus do?) films. Die vraag wordt als oplossing aangereikt in hopeloze situaties. In de derde film in de WWJD reeks komen allerlei situaties van verval naar voren. Waar gaat het over?

Recensie door Marco van Putten

Meerdere levens komen samen
In tegenwoordige films lopen vaak meerdere levensverhalen door elkaar heen. In deze WWJD-film worden levensverhalen samengebracht in een lokale situatie. Namelijk in een enigszins vervallen kerk in een dito woonwijk. De film begint met een voorganger, Joseph Beardsley, die aan het sterfbed zit van diens moeder, terwijl zijn broer, Jimmy, in de gevangenis zit. Zijn moeder laat hem beloven dat hij toe zal zien op diens broer. Kort daarna komt zijn broer vrij en Joseph haalt hem op. Even tevoren is er ingebroken in een vervallen kerk. Het voorgangerechtpaar gaat er daarom weg. Het kerkbestuur zoekt vervolgens een ongetrouwde voorganger. Ze hadden Joseph benaderd, die de betrekking had aangenomen. Hij vraagt zijn broer Jimmy, die timmerman was, om hem te helpen de kerk, waar hij intrekt, weer klaar te maken voor de eredienst. Het werk vlot aardig en Joseph en Jimmy maken kennis met de mensen uit de buurt. Ook met twee jeugdigen, Matt en Nick, die op een pad van verval raken. Hun moeder, een van de weinige christenen in deze woonwijk, maakt zich ernstig zorgen over hun toekomst. Aan haar man, Jack Barnes, had ze weinig steun. Hij had in de gevangenis gezeten en was vaak dronken.

Hoe een daad alles veranderd
Op een avond komt er een man met een geweer de kerk binnen en hij eist geld. Joseph geeft hem het weinige geld dat hij heeft, maar dat wil hij niet. Hij wil het geld uit de oude kerkkluis. Hij beweert dat het van hem is. Dan grijpt Jimmy in en wil het geweer van de man afpakken. Er volgt een gevecht en een schot. Jimmy wordt dodelijk gewond. Snel vraagt Joseph zijn broer om zijn leven aan de Heer te geven… Door de dood van zijn moeder en broer raakt Joseph in een diepe depressie. Hij kan niet meer als voorganger functioneren. Dan komt een zwerver de kerk binnen die vraagt of Joseph voor hem wil bidden. Maar hij kan dat niet meer. Hij vertelt hem waarom hij zijn roeping kwijt is. Dan vraagt de zwerver hem: “Wat zou de Here Jezus doen?”. Kort daarna, tijdens een samenkomst in die kerk komt de zwerver weer binnen en hij stelt deze vraag aan de aanwezigen. De vraag blijft onder hen resoneren. Zal de vraag landen en deze mensen in verval kunnen herstellen?

Evaluatie
Dit is een realistische film over discipelschap, dat draait om een basale christocentrische vraag. Het legt de nadruk op daden en brengt God in het hier en nu van het leven. Een aanrader.

WWJD. What would Jesus do? Het verhaal gaat verder. 2019, NEEMA Media B.V., Amersfoort, c. 95 min, € 14,99, 9789492925145.