GZB benoemt ds. Geert Lustig tot zendingswerker voor Frankrijk

0
305
Frankrijk is één van de meest geseculariseerde landen van Europa en het Evangelie van Jezus Christus is voor veel Fransen totaal onbekend. In de meeste dorpen en steden is de kerk slechts een monument en geen plek van samenkomen en viering.

De UNEPREF, een kleine evangelisch gerefor­meerde kerk en partnerkerk van de GZB, wil graag bestaande gemeenten toerusten, zodat gemeenteleden kunnen groeien in geloof en zich gaan inzetten om met anderen het Evangelie te delen. Om dat te bereiken zullen zogenaamde Focustrajecten worden ingezet.

Focus is door de IZB ontwikkeld voor missi­onaire toerusting en revitalisatie van bestaande gemeen­ten. De IZB en de GZB zullen samen invulling geven aan de Focustrajecten binnen de UNEPREF, waarbij het de inzet is om ook te komen tot een wederkerig leerproces, samen met gemeenten in Nederland die een Focustraject volgen.

De synode van de UNEPREF heeft de GZB gevraagd om een predikant beschikbaar te stellen om de kerk te ondersteunen in dit proces. Ds. Lustig zal de Focustrajecten in Frankrijk gaan begeleiden en coördineren. Daarnaast gaat hij als predikant samenwerken met een Franse predikant in de regio Montpellier. Dat biedt hem de mogelijkheid om de Franse context beter te leren kennen en om zelf te ervaren wat kerk-zijn in Frankrijk betekent.
 
In september start hij samen met zijn vrouw Florien een voorbereidingstraject waarna zij eind dit jaar of begin volgend jaar samen met hun dochter Marleen zullen worden uitgezonden.

Bron: GZB