Hoe kan muziek een zegen zijn?

0
433

Voor veel mensen staat muziek centraal en in de Bijbel komt muziek ook voor. Maar is alle tegenwoordige muziek ook Bijbels verantwoord? Wat zouden toetsfactoren zijn? Ds. Droger heeft een poging gedaan deze vragen en meer te beantwoorden in ‘Een gevoelige snaar’. Hoe heeft hij dat gedaan.

Grote variëteit
Muziek kent een heel scala aan stijlen en uitvoeringsvormen. Het kan grofweg ingedeeld worden in ‘klassieke’ en ‘populaire’ muziek. Eigenlijk ligt dan de split tussen de gebruikte instrumenten (oude of moderne) en de doelgroep (grote publiek of een speciale interesse groep). Maar toch zijn deze indelingen steeds minder bruikbaar. Zo kent het grote publiek tegenwoordig muziek van Mozart en Beethoven (meesters van de klassieke muziek), terwijl bepaalde popmuziek als heavy-metal of jazzmuziek alleen aandacht krijgt van een bepaalde groep mensen. Dan is de vraag waaronder Geestelijke muziek en Gospelmuziek valt en of het er bovenal om gaat God te eren.

Boekanalyse
Dit boek verschijnt in de Artios-reeks gericht op de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De auteur (predikant Christelijk Gereformeerde Kerk in Vlaardingen met muziek als hobby) stelde zich de vraag hoe (geestelijk) goede muziek zich onderscheid. Wat staat daarover in de Bijbel, hoe is dat verwerkt in de kerkgeschiedenis en wat betekent dat voor vandaag? Hij werkt toe naar een zekere Bijbelse visie. Dit boek is daartoe slechts een aanzet.

Na een Voorwoord werkt hij dit uit in zeven hoofdstukken. H1-4 leggen de basis voor H5-6 waar het gaat om muziek in het dagelijkse leven. Het laatste hoofdstuk gaat over muziek in de Eindtijd. Elk hoofdstuk begint met een korte Bijbeloverdenking (HSV). Hij besteedt de meeste aandacht aan de muziek in de Kerkgeschiedenis en wat in de Bijbel over muziek staat. Achter in het boek staan een aantal eindnoten (met hoofdzakelijk literatuurverwijzingen) en een korte literatuurlijst.

Muziek
Droger onderzoekt wat muziek eigenlijk is en hoe het zich heeft ontwikkeld. Ook kijkt hij wat het aan een mens doet. Muziek zou moeilijk te definiëren zijn, want het gaat over gevoel. Hij begint met te kijken naar gezang (stemgeluid). Hij komt al snel tot de vaststelling dat muziek een zegen kan zijn, maar ook een vloek. Satan gebruikt muziek en dat zou vooral blijken sinds de Verlichting (vanaf de 17de eeuw). Muziek zou ook therapeutisch werken. Bij God blijkt ook muziek te zijn en in de Tempel was muziek onderdeel van de eredienst. Dat geeft een positief beeld van muziek. In dit boekje ligt de aandacht op Psalmgezang en orgelmuziek (zogenoemd Kerkmuziek), maar er wordt ook aandacht geschonken aan meer modernere vormen van muziek om God te vereren, zoals Opwekkingsliederen.

Evaluatie
Dit is een interessant en belangrijk boekje. Vooral voor hen die vaak naar muziek luisteren of zelf muziek maken. Jammer is dat het onderwerp nogal ‘kerks’ is beschreven en dat een zoekregister ontbreekt. Dit boekje wordt aangeraden.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.

Droger, C.J., Een gevoelige snaar. Een Bijbelse visie op muziek. Artios-reeks. 2020, Groen, Heerenveen, 120 pagina’s, € 13,95, ISBN: 9789088972522.