Samuel Lee prikkelt nieuwe en oude Nederlanders

0
398

Migrantenvoorganger en Theoloog des Vaderlands Samuel Lee daagt in zijn nieuwe boek De Bijbel in de Bijlmer migranten én autochtone Nederlanders uit: ‘Ben je een migrant, schrijf dan ten minste vijf positieve aspecten op van Nederland. Ben je autochtoon, schrijf dan vijf positieve aspecten op van migranten’. Zondag overhandigt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) hem het eerste exemplaar van het boek.

Lee vertrok veertig jaar geleden uit een onvrij land in het Midden-Oosten naar Nederland en is onder meer directeur van het Center for Theology of Migration aan de Vrije Universiteit, in opdracht van SKIN (Samen Kerk in Nederland). ‘Migratie is zo oud als de wereld’, zegt Lee over zijn boek De Bijbel in de Bijlmer. ‘Bijbelse personen als Abraham of Ruth hebben vergelijkbare dingen meegemaakt als migranten nu. Aan de hand van die bijbelverhalen laat ik zien wat we van de Bijbel kunnen leren over de omgang tussen vreemdelingen en de autochtone bevolking. Tussen die verhalen staan vijf levensgeschiedenissen van migranten-christenen uit de Bijlmer.’

Twee opdrachten
‘Ik geef een opdracht aan de circa 1 miljoen christelijke migranten in Nederland’, vervolgt Lee. ‘Verdiep je oprecht in de Nederlandse cultuur, als je dat nog niet doet. Begin met de taal. Verbind je aan de samenleving. Wees een zegen voor Nederland en bid ervoor. Maar ik heb ook een opdracht voor autochtone Nederlandse bijbellezers: spiegel je aan de aanwijzingen in de Bijbel over de omgang met migranten. Lees bijvoorbeeld Deuteronomium 1;18, Exodus 22:21, Leviticus 24:22 en Numeri 15:14-16. Het volk van Israël moest blijkens die teksten goed zijn voor migranten, omdat ze ook zelf vreemdelingen waren geweest. Toch bleek dat ingewikkeld. In het Nederland van nu zie ik mensen die zich afzetten tegen migranten. Tegen hen zeg ik: bedenk dat iedereen tot vluchten gedwongen kan worden door de politieke, economische of ecologische situatie. Dat zagen we begin dit jaar bij de bosbranden in Australië. Denk niet dat jou dat nooit zal overkomen.’

Actualiteit van de Bijbel
De Bijbel in de Bijlmer is verschenen bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Het NBG wil met dit boek onder meer laten zien dat de bijbelverhalen een goede spiegel zijn om in te kijken bij een actueel vraagstuk als: hoe gaan oude en nieuwe Nederlanders met elkaar om. Het boek is verkrijgbaar voor € 12,95 bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.