Hoe omgaan met Jobslijden?

0
653

Het Bijbelboek Job gaat over het lijden van een gelovige, maar ook over de vraag naar redenloos lijden. Waarom God dat toelaat. Daar gaat het boek ‘Job en het persoonlijk lijden’ van Koert Koster over.

Job en de auteur
Koster studeerde Theologie en Filosofie en schreef sindsdien al diverse theologisch-pastorale boeken. Hij stelt dat de Bijbelpersoon Job op vier terreinen (psychisch, lichamelijk, geestelijk en sociaal) onnoemelijk lijden onderging. Deze vier terreinen worden in dit boek behandeld. Niet alleen komt Koster met allerlei voorbeelden uit de praktijk, maar hij brengt vooral zijn eigen lijden (persoonlijk, familie, vriendenkring en kerk (Vergadering van gelovigen)) naar voren. Hij bespreekt dat openlijk en uitgebreid en stelt zich daarmee kwetsbaar op. Ook stelt hij kritische vragen over geloof, kerk en christenleven.

Boekanalyse
Het boek gaat ook over het Bijbelboek Job, maar vooral over wat hedendaagse gelovigen van lijden kunnen leren. Na een voorwoord en een inleiding volgen 11 hoofdstukken. Hij besteedt de meeste aandacht aan psychisch & sociaal lijden (H9; meer dan een kwart van het boek) en aan lijden aan leven, geloof (Theodicee) en de kerk (H8). Bijbelcitaten komen in principe uit de NBV. Achter in het boek zijn praktische lessen en overdenkingsvragen opgenomen voor huiskringen en Bijbelstudiegroepen. Verder een korte literatuurlijst en andere boeken van de auteur.

Pastoraal falen
Koster draait maar zelden om de ‘hete brij’ heen, maar benoemt ‘man en paard’ met het doel en de hoop dat de lezers handvatten vinden om met (persoonlijk) lijden om te gaan. Uit eigen ervaring weet hij dat pastoraat te vaak faalt en dat ook geloofsgenoten nog te vaak vanuit het ‘vlees’ en niet vanuit de Geest met lijden omgaan. De grootste fout die gemaakt zou worden is de waarom vraag te willen beantwoorden.

Evaluatie
Dit is een praktijk- en getuigenisboek en niet zozeer een Bijbelstudie boek. Toch gebruikt Koster het Bijbelboek Job niet oppervlakkig. Hij raakt aan de wezenlijke zaken. Maar in zijn boek staat persoonlijk lijden vandaag op de voorgrond en minder dat van Job. Koster gaat daarbij van merkwaardige theologische en pastorale stellingen uit. Een van de belangrijkste hiervan is zijn stelling dat niemand kan weten wat iemand voelt of denkt en anderen daarover nooit mogen oordelen. Maar dan zou leiding geven en bewaren van orde & geestelijke gezondheid in de geloofsgemeenschap onmogelijk worden. Koster huldigt het traditionele standpunt dat satan in Gods Hand is en dus ingeperkt (ongevaarlijk). Daarom stelt Koster dat (persoonlijk) lijden ook in Gods Hand ligt. Volgens hem was Job beperkt in zijn geloof in vergelijk met christenen (!) en vergelijkt het lijden van de Here Jezus met dat van Job, maar dat is onjuist. Verder had er meer aandacht mogen zijn voor persoonlijke doorworsteling van lijden (rouwverwerking), hoewel hij dat soms wel benoemt. Koster richt zich vooral op de mensen rond de lijdende. Helaas ontbreekt een zoekregister. Dit boek is een aanrader.

Koster, K., Job en het persoonlijke lijden. 2019, Triple Boeken, Aalten, 231 pagina’s, € 17,95, ISBN: 9789082546187.