Kennismaking met Messiasbelijdende Joden

0
403

Er is best veel interesse voor Joden die christen worden. Maar wat is hun voorgeschiedenis en dat in het bijzonder van de Nederlandse Joden? Pieter Siebesma heeft daarover een boek geschreven. Hoe deed hij dat?

De eerste leerlingen van de Here Jezus waren Joden. Hij was immers een Joods Bijbelleraar. Geen buitenstaander zou aanvankelijk kunnen begrijpen waarom Hij kwam, waar Hij het over had en wat Hij deed. Maar Zijn boodschap was zo aanstootgevend, dat zelfs Joden uitleg nodig hadden en nog steeds nodig hebben. Pas later, na Zijn opwekking, kregen niet-Joden toegang. Die kwamen ook in grote aantallen. Nu, na bijna 2000 jaar, moeten de hedendaagse christenen uitgelegd worden dat er ook zoiets is als Joodse christenen. Verbijsterend, want ze zijn er altijd geweest.

Joodse christenen waren vaak eenlingen die een eenzame weg gingen. Verstoten door hun eigen Joodse familie en gemeenschap. Ze hebben vijandschap ervaren. Ook vanuit de christenheid. Maar juist daarom zouden christenen van hen kunnen leren, want God maakt waar wat Hij Israël heeft beloofd.

Boekanalyse
Siebesma is hoogleraar godsdienstwetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) en docent Bijbels Hebreeuws bij diverse instellingen. Hij heeft al diverse boeken geschreven over het Jodendom. Dit boek is gedrukt in drie kleuren. Het boek verschijnt bij het 20-jaar bestaan van de stichting Steun Messiasbelijdende Joden (SMJ).

De inhoud van dit boek is een bundeling van een artikelenreeks in hun periodiek ‘Immanuël’ (2013-2019), uit de ‘Waarheidsvriend’ (2018) en de periodiek van de stichting Israël & de Bijbel (2014). Het vormt geen alomvattende geschiedschrijving, maar hoofdlijnen. Er wordt veel aandacht besteedt aan korte levensbeschrijvingen. Er is nauwelijks aandacht besteedt aan Theologische vraagstukken.

Na een Voorwoord en Inleiding beschrijft hij dit onderwerp in 20 hoofdstukken, verdeeld over drie delen (de eerste eeuwen, van de middeleeuwen tot aan de Franse revolutie en van de negentiende eeuw tot nu). Hij besteedt de meeste aandacht aan wat (Westerse) Messiasbelijdende Joden zijn en hoe zij zich na de tweede wereldoorlog ontwikkelden in Nederland. Kleurenfoto’s en plaatjes geven beeld bij de tekst. Het boek sluit af met een literatuurlijst, een verklarende woordenlijst, een register van persoons- en plaatsnamen en een verantwoording van de illustraties.

Evaluatie
Dit is een belangrijk en interessant boek dat een beknopt overzicht en kennismaking met het onderwerp geeft in Westerse optiek, maar helaas met een kerkse insteek. Hij herhaalt ook veel. Volgens Siebesma zijn Joodse christenen altijd kerkelijk geweest, want volgens hem leerde de Here Jezus dat Hij de Tempelofferdienst overbodig had gemaakt [!]. Hij neemt echter waar dat dit tegenwoordig overstemd wordt door de Messiaanse beweging, waarin ketterse leringen worden geleerd en bovendien ook grotendeels bestaat uit voorheen liberale of seculiere Joden en (Evangelische) niet-Joden. Het meeste respect lijkt Siebesma te hebben voor orthodoxe christenen (Joods of niet), zoals hijzelf is. Toch wordt dit boek aangeraden.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.Siebesma, P.A., Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen. Een geschiedenis van een vergeten groep. 2019, Den Hertog, Houten, in samenwerking met de SMJ, 200 pagina’s, € 13,50, ISBN: 9789033130137.