Kruisiging zou kroning zijn

0
318
Is de betekenis van de kruisiging van de Here Jezus wel goed begrepen en uitgelegd? Reinier Sonneveld denkt dat dit aanvankelijk zo was, maar tegenwoordig vergeten is. In zijn boek ‘Het vergeten evangelie’ probeert hij de oorspronkelijke betekenis uit te leggen en betrekt hij de huidige kennis erbij. Hoe heeft hij dat gedaan?

Door Marco van Putten

Boekanalyse
Sonnevelds centrale boodschap is dat de kruisiging van de Here Jezus zijn kroning betekend. Zijn boek erover bestaat uit twee delen met elk vier hoofdstukken: 1. Verhalen die falen; 2. Een ander verhaal, goed en nieuw. Hij gebruikt de Nieuwe Bijbelvertaling met enige correctie op de grondtaal. In katernen gaat hier dieper in op de tekst. Foto’s en schema’s verklaren de tekst. De meeste aandacht besteedt hij aan de fundamentele omkering door de komst van de Here Jezus (hoofdstuk 6) en hoe christenen de Here Jezus hervinden in de ‘christus-victor’-benadering (hoofdstuk 8). Op het Internet kunnen allerlei toespraken van Sonneveld worden bekeken, die ook zijn boek samenvatten. Het boek sluit af met allerlei bronverwijzingen en gespreksvragen.

Betekenis van de Here Jezus
Sonneveld, die zich evangelikaal noemt, werkt deze betekenis uit vanuit de fundamentele vragen over het leven. Wat is het grootste probleem van de mens en wat zijn de oplossingen ervoor? Werken die oplossingen? Wat is kwaad? Vooral aan deze laatste vraag besteedt hij veel aandacht, om uiteindelijk te concluderen dat de Here Jezus het kwaad definitief overwonnen zou hebben. Alle pogingen van mensen om antwoorden op deze vragen te geven door politiek, religie en techniek zouden gefaald hebben. Die antwoorden werden zelfs deel van het kwaad dat ze probeerde te bestrijden.

Evaluatie
Dit is nogal een nogal ‘wollig’ boek, maar, gezien de vele positieve reacties van allerlei bekende Nederlandse christenen die erin staan, wel heel trendy. Het is geen theologisch boek, zoals Sonneveld zelf stelt, hoewel het uiteindelijk wel over theologische onderwerpen gaat. Vooral over de christologie. Maar de lezer moet eerst over heel veel ‘andere’ zaken lezen om uiteindelijk bij theologie uit te komen. Uit de kennis over die ‘andere’ zaken wordt duidelijk dat Sonneveld in de wereld staat. Hij lijkt ook de evolutietheorie te volgen. Ook voert hij zaken op die sommige lezers zullen shockeren, zoals dat God niet gewild zou hebben dat de Here Jezus de marteldood onderging, maar dat dit werk van kwade machten was. Dat Godslastering door de diepe vernedering van de Here Jezus onmogelijk zou zijn geworden. Sonneveld brengt kwaad niet zozeer in verband met satan maar met mensen. Echter, kwaad zou volgens hem eigenlijk niets zijn. De vraag komt dan op waarom hij dan de overwinning ervan zo centraal stelt. Spreekt dat zijn eigen verhaal niet tegen? Of stelt hij eigenlijk dat God de natuurlijke mens heeft overwonnen? Hij heeft gelijk dat traditionele kruisigingsverklaringen onjuist zijn, maar is zijn benadering, dat verlossing vervangt door overwinning, beter? Dit boek heeft jammer genoeg geen register(s).

Sonneveld, R., Het vergeten evangelie. 2018, Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam. 286 pagina’s, € 19,90, ISBN: 9789463690034.