Interserve publiceert nieuw Lifestylemagazine over Geloof en Werk

0
401
Als het aan Interserve ligt, krijgt het begrip ‘zending’ een facelift. De organisatie is een nieuwe weg in geslagen en zet zichzelf in 2019 op de kaart als “het uitzendbureau waar geloof werkt.” Bij de lancering van deze nieuwe naam hoort ook een nieuw magazine: Shift. Dit lifestylemagazine gaat twee keer per jaar verschijnen en vervangt de gebruikelijke nieuwsbrief die vier keer per jaar werd verspreid.

In Shift staan verhalen die de lezer moeten inspireren geloof te laten werken, dichtbij huis of ver weg. Zending is niet alleen voor zendelingen, vindt Interserve, maar voor iedereen die werkt en leeft met mensen die Jezus’ liefde niet kennen. Directeur Arco de Leede zegt in Shift: “Je verkondigt het evangelie door hoe je leeft én werkt. En daarna pas met woorden. Voor die aanpak zie ik steeds meer ruimte bij christenen wereldwijd. En daar zetten wij nu nog duidelijker op in.”

Inhoud
Daarom staat in het eerste nummer van Shift niet alleen een verhaal over een echtpaar dat in Azië werkt met de allerarmsten, maar ook over een vrouw in die in Amersfoort gastvrijheid in praktijk brengt. Het blad geeft ook informatie over de werkwijze van Interserve, bijvoorbeeld over de training Equipped2Go die Interserve biedt aan mensen die in het buitenland gaan werken.
Naam
De naam Shift staat voor verandering. Door mensen in aanraking te brengen met Jezus, wordt hun leven naar een hoger plan getild. De medewerkers van Interserve zijn daarin een schakel.

Interserve
De internationale organisatie Interserve zendt vakmensen uit naar landen in Azië en de Arabische wereld. In de meeste van deze landen vormen christenen een (onderdrukte) minderheid. Interserve fungeert als uitzendbureau voor professionals die bereid zijn voor kortere of langere tijd in zo’n land te werken. Ze laten in hun leven en werk zien wat geloof voor hen betekent en bemoedigen zo ook de weinige christenen en kerken in dat land. Interserve werkt met lokale teams die goed zicht hebben op de openstaande vacatures. Er zijn functies beschikbaar in gezondheidszorg, ontwikkelingshulp, onderwijs en in het bedrijfsleven.

Meer informatie en verhalen staan op de eveneens vernieuwde website: www.interserve.nl.
Belangstellenden kunnen Shift gratis bestellen via www.interserve.nl/shift.