Mijn schapen horen mijn stem: praktische, dagelijkse toepassing

0
234

Mijn schapen horen Mijn stem van J.C. Hedgecock heeft als kernboodschap een levende relatie met de Vader en Jezus Christus te ontwikkelen, waarbij meer dan 130 duidelijke Bijbelverzen gebruikt worden.

Het is een handleiding die eenvoudig is geschreven zodat iedereen wiens hart naar God uitgaat, het kan begrijpen. Hedgecock legt in de eerste hoofdstukken allerlei basiswaarheden uit die we duidelijk in de Bijbel kunnen lezen. Het gevaar is dat een gelovige snel denkt: “Dat weet ik al” en dan niet meer verder leest.

Maar die onderwerpen zijn juist eenvoudig beschreven om een fundament te leggen voor vérder onderwijs. Het boek is namelijk bedoeld dat een één-dag-gelovige alsook een doorgewinterde christen de boodschap begrijpt als hij het boek heeft doorgelezen.

Joseph Hedgecock kreeg de opdracht van God dat hij niets mocht onderwijzen totdat hij zelf voldoende vruchten in zijn eigen leven had.

De Bijbelverzen die geciteerd worden, zijn allemaal helder te begrijpen verzen zonder enig mysterie, zodat er geen twijfel kan ontstaan over deze van God afkomstige zuivere leer. Het boek is erg praktisch om dagelijks toe te passen, in de geest van Jakobus die erop wijst dat wij daders van het Woord moeten zijn. Daarbij worden hulpmiddelen alsook valkuilen besproken waar ieder van ons in het dagelijks leven tegenaan loopt.

Onderwerpen die de schrijver aan de orde stelt, zijn onder andere: * God ziet in volheid, * Hoe getuigt de Heilige Geest op waarheid, * Het verschil tussen waar en waarheid, * De drie onfeilbare Getuigen, * Persoonlijke ervaringen van de schrijver, * Een corrupt leersysteem.

Over de auteur
Joseph Hedgecock groeide op in een christelijk in Tennessee. Zijn vader leidde een kerk, was hoofd van een basisschool en thuis was er nog een boerderij. Joseph keerde het geloof de rug toe omdat hij de hypocrisie in de kerk verafschuwde. Na een jarenlange periode van ‘verloren zoon’ had hij een ontmoeting met God. Hij wilde God op een persoonlijke manier leren kennen en kon niemand vinden om hem daarbij te helpen. Alleen met de Bijbel, een concordantie en de Heilige Geest als Leraar kwam hij verder. Vanaf midden jaren 80 stuurde de Heer hem de hele wereld over met dezelfde boodschap van communicatie en gemeenschap met de Heer.

Mijn schapen horen Mijn stem, J.C. Hedgecock. Paperback, 166 blz. Arke Media, ISBN 0-945255-28-4. € 10,00. Zie ook www.solm.org. Te bestellen bij de christelijke boekwinkel of direct via bertspaans@hotmail.com.