Opmerkelijke accenten zendingsgeschiedenis

0
580

Zending is één van de speerpunten van het christendom. Toch komt het niet voor in belijdenissen en heeft ook weinig aandacht in wekelijkse Bijbelonderwijs. Er dreigt dus een groot gebrek aan kennis en begrip. Zendeling J. Kommers hoopt met zijn boek ‘En zij volgen het lichtend spoor’ zending hernieuwde aandacht te geven. Hoe deed hij dat?

Zendingsbevel
De zendingsopdracht van de Here Jezus (Jh 20:21) is onveranderd van kracht. Het is wellicht de grootste uitdaging om die opdracht te vervullen in een snel veranderende wereld. Zeker omdat het door die wereld steeds meer als ondankbaar en nutteloos werk wordt gezien. Progressieve en liberale christenen nemen er afstand van. Zending is echter geen werk van mensen, maar van God. Iedereen heeft er recht op Zijn goede nieuws te horen dat Hij de Here Jezus zond om alle zondaren te verlossen. Zending onder de volken zal uiteindelijk ook heilzaam moeten zijn voor het Jodendom.

Boekanalyse
Kommers was een predikant in diverse gemeente in Nederland, zendingspredikant in Afrika en tegenwoordig buitengewoon hoogleraar in Zuid-Afrika. Met dit boek wil hij een overzicht geven van het spoor dat God tot vandaag onverminderd trekt onder geroepen mensen. Dit boek verschijnt als toerusting van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) voor de Gereformeerde Bond binnen de PKN. Na het voorwoord volgt een afkortingenlijst. In dertien hoofdstukken behandelt Kommers een chronologisch overzicht en thematische onderwerpen van de zending. In de hoofdstukken die tijdvakken beschrijven is een overzicht gegeven van de karakteristieken van de zending in die periode. De meeste aandacht gaat naar de opkomst van de kerk vanuit Jeruzalem, de Bijbelse fundering van zending en de zending in de 19e & 20ste eeuw. Bijna elk hoofdstuk sluit af met een kort biografie van een zendeling. Bijbelcitaten komen uit de HSV. Achter in het boek is een literatuurlijst opgenomen.

Basis voor dit boek was de zendingsgeschiedenis volgens J.J. Tigchelaar voor de cursus Theologische Vorming van het vak Missiologie. Kommers wilde wetenschappelijke termen en voetnoten vermijden en nadruk leggen op onbekende zendelingen. Veel aandacht wordt gegeven aan de zending in China.

Evaluatie
Dit is een inspirerend boek, dat de auteur heeft geschreven als een samengevatte kerkgeschiedenis. Zending heeft hij dus verweven in die geschiedenis. Dit is een juiste insteek, want zending is niet los te weken of een op zichzelf staande activiteit, maar al lezende wordt soms relatief veel aandacht besteed aan algemene kerkgeschiedenis. Duidelijk wordt hoe zending belemmerd is, zowel van buitenaf als van binnenuit. Ook dreigde bijzaken van zending, zoals sociale hulpverlening, steeds de hoofdzaken te domineren. Heel trendy geeft de auteur extra aandacht aan de rol van vrouwen in de zending. Iets wat te weinig aandacht heeft gehad, terwijl zij toch een grotere bijdrage leveren dan gedacht. Kommers stelt geen moeilijk termen te gebruiken, maar toch duiken ze op zonder uitleg, zoals ‘Arianen’. Dit boek is een aanrader.


Kommers, J., En zij volgen het lichtend spoor. Kleine geschiedenis van de christelijke zending. Artios-reeks. 2019, Groen, Heerenveen, 226 pagina’s, € 13,99, ISBN: 9789088972225.