2019: jaar van verbreding voor bijbelwerk NBG

0
392
Onderwijzeres Fatima Jolibeth Romero uit Honduras

Sterke groei in het gebruik van de app Mijn Bijbel en van Bijbel Basics, en meer lezers van blogs en leesplannen. Dat blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag 2019 van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en het Vlaams Bijbelgenootschap. Het Bijbelgenootschap zette in op verbreding en digitalisering.

‘In ons buitenlandwerk lag het accent op het dichtbij brengen van de Bijbel in landen waar het leven ingewikkeld is, zoals in Honduras, Moldavië en Venezuela’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ook verbonden we onze internationale partners (bijbelgenootschappen en kerken) met ons bijbelwerk in Nederland. Zo organiseerden we samen met het Antilliaans Bijbelgenootschap drie presentaties van de Studiebijbel in het Papiaments voor Antilliaanse kerkgenootschappen. In Nederland en Vlaanderen lag het accent op digitalisering en verbreding. Om onze bijbelblogs relevanter te maken voor een grotere doelgroep, zochten we nieuwe schrijvers uit de volle breedte van christelijk Nederland. Dat resulteerde in een veel kleurrijker palet aan blogs, die ruim 300.000 lezers trokken, bijna vier keer zoveel als in 2018.’
Buitenwerf merkt op dat het jaar 2020 er heel anders uitziet. ‘De coronacrisis confronteert de 151 bijbelgenootschappen met grote uitdagingen. We werken er hard aan om die gezamenlijk het hoofd te bieden.’

Groeiende populariteit app en site
De digitalisering werd in 2019 onder meer zichtbaar in de stijgende populariteit van de app Mijn Bijbel en de bijbelplatforms debijbel.nl en debijbel.be. Het aantal unieke bezoekers van deze beide bijbelsites steeg met 250.000 tot 1,1 miljoen. De app Mijn Bijbel werd voorzien van nieuwe opties en gevuld met actuele leesplannen voor Pasen en Advent alsook een speciaal ‘Rembrandt-leesplan’. Mede door deze leesroosters steeg het aantal gebruikers van 78.000 naar 140.000, bijna een verdubbeling.

Uitgeverij en Bijbel Basics
De beoogde verbreding werd in 2019 behalve in de blogs ook zichtbaar bij de NBG-uitgeverij. Deze publiceerde onder meer de BGT Jongerenbijbel, gemaakt in samenwerking met de EO en Youth voor Christ. De NBG-kindernevendienstmethode Bijbel Basics werd vertaald in het Engels en in gebruik genomen in Ghana. In Nederland wordt de methode door steeds meer kerken gebruikt. Was er in 2018 ruim 108.000 keer een Bijbel Basics-programma gedownload, eind 2019 stond deze teller op 197.000, een groei van 82%.

Internationaal
In 2019 steunde het NBG 27 vertaalprojecten en 23 projecten om de Bijbel te verspreiden. Het NBG experimenteerde met het delen van materialen die in Nederland ontwikkeld zijn. Zo werden honderd stappen uit de Samenleesbijbel in het Spaans vertaald. Deze uitgave is naar Honduras en Venezuela verscheept om daar via vrijwilligers verspreid te worden onder gezinnen met kinderen. Verder verschenen er missionaire edities van de Prentenbijbel in het Haïtiaans Creools, in enkele Surinaamse talen, op de Antillen en in Moldavië.

Lees hier het jaarverslag 2019 en de verkorte versie ervan.

Foto: Onderwijzeres Fatima Jolibeth Romero uit Honduras, een van de vrijwilligers die uit de Samenleesbijbel leest met kinderen. Fatima: ‘Ik zie de wonderen die God doet in de levens van kinderen, jongeren, volwassenen en families. Zijn vreugde geeft mij kracht.’ – Foto © NBG

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap