Overzicht van duistere kant kerkgeschiedenis

0
463

Hoe is het mogelijk dat het christendom, voortgekomen uit het Jodendom van de eerste eeuw, vrij snel en daarna eeuwenlang zich heeft gericht tegen het Jodendom? Deze vraag staat centraal in het boekje ‘Toen het Kruis werd tot een zwaard’ van Merrill Bolender, velddirecteur van Ebenezer Operatie Exodus in de VS. Hoe beantwoordt hij deze vraag?

Bolender heeft onderzoek gedaan naar de tragische rol van de christenen bij de vervolging van het Joodse volk. De auteur wilde het hoe en waarom begrijpen van de demonische haat. In dit boekje zouden schokkende informatie en antwoorden op vragen staan hoofdzakelijk afkomstig uit geschiedenis boeken. Zaken die de kerk onbenoemd zou laten. Kernpunt van het onderzoek richt zich op de Theologische fout van Vervangingstheorieën en hoe dit een sleutelrol zou hebben in de houding van de Kerk. Het kruis was een symbool van Gods liefde, maar werd een zwaard.

Boekanalyse
Bolender heeft een aantal jaren in Israël gewoond (80-tiger jaren van de vorige eeuw) en sinds 2004 is hij met zijn vrouw werkzaam in de VS, waarbij zij zich toeleggen op de terugkeer van Joden naar het beloofde Land. Aan zijn boekje hebben Messiasbelijdende Joden en een rabbijn meegewerkt. Na een Dankwoord en Voorwoord behandelt de auteur het onderwerp in 12 hoofdstukken. De meeste aandacht gaat uit naar de ‘donkere’ aspecten uit de kerkgeschiedenis en naar zijn conclusie (laatste hoofdstuk) erover. Citaten komen uit de Herziene Statenvertaling (HSV). In dit boek staan een aantal voetnoten, waarin woorddefinities staan. Afbeeldingen en plaatjes geven beeld bij de tekst. Het boekje sluit af met een verklarende woordenlijst en een korte biografie van de auteur.

Ernstig probleem
Bolender wijst erop dat de Kerk zich zou hebben losgemaakt van Israël en daardoor ook van de Olijf(boom) (Rm 11). Toch zou Israël Gods uitverkoren volk zijn en een eeuwig verbond met dat volk & Land hebben gesloten. De Kerk zou de profetische rol van Israël moeten gaan begrijpen, want in deze tijd zou God Zijn laatste grote verlossingsdaad gaan ontvouwen [MvP: Adventisme?]. Maar tot vandaag aan toe zou de Kerk zijn verhard ten aanzien van Israël. Blind ervoor zijn en zich daarvan moeten bekeren. Daarom zou Gods zegen over de Kerk zijn beëindigd. De auteur wil geen schuld aanpraten maar bewustwording creëren.

Evaluatie
Dit is een makkelijk leesbaar boekje over een belangrijk onderwerp: de merkwaardig negatieve houding van de christenheid tegenover het volk Israël. Toch komt Bolender niet verder dan het veroordelend benoemen van wat fout ging en gaat in de Kerk, maar niet hoe dat veranderd kan worden. Auteur noemt het werk van de Heilige Geest niet. Dit boekje lijkt gericht op de Amerikaanse wereld en in dit toch al dunne boekje staan af en toe herhalingen. Zo hebben de voetnoten dezelfde tekst als de definities in de woordenlijst.


Bolender, M., Toen het kruis werd tot een zwaard. De oorsprong en gevolgen van de Vervangingstheologie. 6e druk. 2017, Ebenezer Operatie Exodus Nederland, Gorinchem, c.75 pagina’s, € 5,00.