Rouwverwerkingsbiografie

0
640

Als een familielid sterft, dan is dat een drama. Maar als het overlijden plotseling komt, dan is de schok groter dan wanneer het sterven geleidelijk verloopt. Lies Boven-Boonstra beschreef in het boek ‘Stil’ haar rouwverwerking om het plotselinge overlijden van haar eigen zoon. Hoe deed ze dat?

In het boek is het waargebeurde verhaal beschreven van een moeder die haar 39-jarige zoon in 2017 verloor. Haar zoon laat een vrouw achter met twee jonge kinderen. Hij stierf door een ongeval tijdens een fietswedstrijd. In haar beschrijving komt (uiteindelijk) ook naar voren wat de gevolgen waren voor haar christin-zijn. Ze deelt openhartig elke gedachte en elk gevoel. Hoe gek en ongepast die soms waren. Ze neemt ook geen genoegen met makkelijke antwoorden. Het drukt haar worstelingen uit om kracht te vinden om door te gaan.

In het boek zou eerlijk haar eigen ervaringen zijn beschreven. Zaken die niet in rouwadvertenties staan, ongenoemd blijven bij afscheiddiensten en wat mensen om allerlei fatsoensredenen niet met elkaar delen. Het zou ook het spanningsveld tonen tussen geloof en rouwgevoelens. De zoektocht naar balans tussen die twee. Het zou een bemoedigende gids voor rouwenden zijn.

Boekanalyse
De schrijfster, Lies, is getrouwd en heeft, naast haar onlangs overleden zoon Klaasjan, nog een dochter, Annelies. Lies noemt zichzelf een mensenmens. Ze schrijft gedichten, waarvan enkele in dit boek zijn opgenomen.

Het boek bestaat uit 21 hoofdstukken zonder titel. Enkele voetnoten geven bronvermeldingen. Achter in het boek is een woord van dank en een register opgenomen van de gedichten. Op de binnenflap van het boek staat een korte persoonsbeschrijving van de schrijfster.

Goedkope troost
Lies stelt in dit boek dat snel en ongevraagd allerlei woorden door mensen worden gezegd tegen nabestaande. Dat gelovigen nogal eens te grote woorden over geloof spreken, maar dat er maar weinig plaats is voor gevoelens. Lies ervaart dit als zinloos, soms grievend en zelfs beledigend. Ze ondervond dat er ook nogal wat mensen zijn die rouwenden mijden. Ook worstelt ze ermee dat ze haar gevoelens niet goed met haar gezinleden (man en dochter) kan delen.

Evaluatie
Dit autobiografische boek beschrijft van dag tot dag (soms van minuut tot minuut) hoe een moeder het plotselinge verlies van haar zoon verwerkt. Naast de beschrijving van het rouwen, komt mondjesmaat en beperkt de gevolgen ervan voor het geloofsleven ook naar voren. Uit van alles blijkt dat het om een niet-traditionele, moderne en nogal progressief-christelijke familie te gaan. Zo stelt ze vroeger wettisch geweest te zijn en erop gericht om Gods gunst te verdienen. Daarmee zou ze haar kinderen hebben belemmerd in de opvoeding. Klaasjan had daar afstand van genomen en een verlangen ontwikkeld voor de kick en het machtige gevoel bezig te zijn met zijn grote passie (wielrennen). Lies geeft hem achteraf gelijk. ‘Dan had ik jaren geleden al kunnen leren om het leven te vieren.’ Toch ervaart ze haar leven zonder Klaasjan magerder dan ervoor.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.


Boven-Boonstra, L., Stil. Rouw uit een moederhart. 2020, Triple boeken, Aalten, 200 pagina’s, € 17,95, ISBN: 9789083027869.