Strijd die gelovigen maakt

0
839

Sommige oorlogsveteranen zeggen dat wie met oorlog te maken krijgt niet onveranderd blijft. Ze doelen dan ook op zogenoemde posttraumatische stress. Daarover gaat de film ‘Indivisible’, gebaseerd op een waar verhaal over een geestelijk verzorger. Hoe is dit verfilmd?

Het gaat over Darren en Heather Turner en hun kinderen. Amerikaans legerkapelaan Darren wordt, zonder gevechtservaring, tijdens de Irakoorlog in 2007 opgeroepen. Een missie van 15 maanden op een basis bij Bagdad in Iraq.

Voor zijn vertrek leert hij de overburen kennen, Michael en Tonya Lewis en hun kinderen. Michael is majoor bij de infanterie-eenheid waarmee Darren zal worden uitgezonden. Hij is boos, agressief en alcoholist en wijst Darren erop dat ook hij beschadigd zal raken door de oorlog. Darren vertrouwt echter op de wapenrusting van God (Ef 6:13) en gaat vol goede hoop weg.

Meerdere hoofdpersonen
Naast de gezinnen Turner en Lewis wordt aan het begin van de film kennisgemaakt met andere hoofdpersonen die later vrienden worden van de Turners. Sergeant Shonda Peterson, een alleengaande moeder met een kind. Het jonge gezin Lance en Amanda Bradley die een klein kind hebben. Ook Shonda en specialist Lance maken onderdeel uit van Darrens infanterie-eenheid.

Koude douche
Aangekomen op de legerbasis in Iraq wordt Darren meteen geconfronteerd met de harde realiteit van de omstandigheden. Hij komt onder de hoede van Shonda, die hem moet begeleiden en beschermen. De commandant van de basis geeft hem een stapel dossiers over soldaten die in een scheiding liggen. Darren en Heather kennen dat probleem en willen juist huwelijken van soldaten versterken en steunen. Heather op het thuisfront en Darren op het gevechtsfront. Dit laatste typeert de film; een afwisseling van de twee werelden. Daar zit ook een probleem. Die twee werelden worden uit elkaar getrokken…

Evaluatie
Dit is een realistisch en aangrijpend drama, waarin het gaat om vast te houden aan geloof in God als de druk heel groot wordt. Een bijkomend thema is het belang wat wordt gehecht aan huwelijk, gezin en vriendschappen. Een andere belangrijk thema is de terechte aandacht die in deze film wordt gegeven aan de belangrijke bediening van geestelijke verzorging in het leger. Sommige mensen vinden dat zinloos en/of ongepast.

Dat het verre van zinloos is wordt getoond in deze film. Darren wordt meteen aan het werk gezet en verantwoordelijkheden gegeven. Maar van belang is natuurlijk dat Darren ook echt gelooft in God. Dat komt over. De gedachte dat het helpen van soldaten die mensen doden door gelovigen ongepast zou zijn is respectloos. Deze mensen riskeren hun leven om God te vertegenwoordigen in situaties waar velen denken dat Hij niet is, maar toch blijkt te zijn. Maar het is ook naïef. Oorlog hoort net zo bij het leven als vrede (Pr 3:8). Deze film is dan ook opgedragen aan geestelijke verzorgers, soldaten en hun gezinnen. De film sluit af met foto’s van de echte familie Turner. Deze Dvd is een must have.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.


Indivisible. 2021, Neema Media B.V., Amersfoort, c.120 min., € 14,99, ISBN: 9789492925244.