Update klassieke Israëlvisie

0
562

In de Bijbel staat herhaaldelijk dat Israël in de toekomst zal worden hersteld. Het Christendom heeft dat echter lange tijd op zichzelf toegepast en dus als voltrokken beschouwd. Vooral de oprichting van de Staat Israël heeft die interpretatie uitgedaagd. Peter Slagter past in zijn boekje ‘Gods plan met Israël’ dit herstel letterlijk op Israël toe. Hoe deed hij dat?

Belang Israëlvisie
Slagter gaat uit van een letterlijke interpretatie van de Bijbel en werkt Israëls herstel uit op basis van een profetie van Mozes (Dt 30:1-10). Dit zou de basisprofetie over Israëls toekomst zijn. Hij stelt dat het belangrijk is om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarin zou naast het historische en toekomstige aspect ook de huidige situatie tot zijn recht moeten komen. Vaak zou echter belofte en profetie verward worden, waardoor een verkeerd zicht op Israël zou ontstaan.

Boekanalyse
Dit boekje is bedoeld om enige orde te brengen in de uitgebreide Bijbelse informatie over Gods Plan met Israël. Slagter doet dat in zes hoofdstukken. Pas in hoofdstuk 4 komt hij toe aan Deuteronomium 30. De meeste aandacht besteedt hij aan de zegen en vloek die verbonden was aan Gods Verbond bemiddeld door Mozes en het feest na Israëls herstel wat in de Bijbel beschreven staat.
Bijbelcitaten komen uit de HSV (Herziene Statenvertaling).

Klassiek Evangelische visie
Een deel van de Evangelische Beweging houdt vast aan de uitleg van de eindtijd waarin Israël eerst een uiterst negatieve geestelijke rol gaat vervullen: meewerken met de antichrist. Zionisme zou het pad daartoe banen. Maar de komst van de antichrist zal de komst van de Christus [Messias] uitlokken en pas dan, na de Grote Verdrukking, zal God Israëls rest herstellen.

Evaluatie
Slagter heeft een interessant boekje geschreven. In slechts enkele pagina’s wordt een onderwerp – een Israëlvisie – uitgewerkt die door velen genegeerd word. Alleen Slagters belofte om een studie over Deuteronomium 30 uit te werken bevredigt hij maar mager. Het is eerder een vogelvlucht door en interpretatie van Israëls verleden en heden, maar vooral diens toekomst, waarin hij oude en nieuwe zaken uitwerkt. Dit boekje gaat uit van het Bijbelse gegeven dat God Israël door eigen schuld heeft verbannen en verstrooid (onvoltooid tegenwoordige tijd). Deze sombere visie is minder geliefd, want veel christenen hebben een positieve kijk op Israël. Net als de meeste rabbijnen tegenwoordig. Opvallend is dat Slagter de christenheid er volledig buiten laat. Waarschijnlijk wordt uitgegaan van hun veronderstelde hemelopname voordat Gods Heilsplan voor Israël begint. Maar het ongenoemd laten van de christenheid is vreemd en lijkt op een Twee-Godsvolkentheorie te wijzen. Slagters Israëlvisie geeft veel vragen, zoals waarom de heidenen Jeruzalem aanvallen en Israël grotendeels opnieuw in ballingschap zouden wegvoeren, die onbeantwoord blijven. Dat geeft verwarring in plaats van orde. Het is jammer dat Slagter in een dun boekje veel ruimte geeft aan lange Bijbelcitaten. Dit boekje heeft geen zoekregister of literatuurlijst.


Slagter, P., Gods plan met Israël. 2019, Everread in samenwerking met Het Morgenrood, Wijk bij Duurstede, 64 pagina’s, € 5,65, ISBN: 9789066944350.