Ruim 100 miljoen euro opgehaald voor de lijdende Kerk

0
454

De internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (Aid to the Church in Need) heeft in het jaar 2019 meer dan 106 miljoen euro ingezameld voor lijdende en vervolgde Christenen over de hele wereld. De Nederlandse tak van Kerk in Nood mocht zich in 2019 verheugen over een totaal van € 4,3 miljoen aan inkomsten.

Met 23 nationale kantoren en meer dan 330.000 particuliere weldoeners over de hele wereld kon de pastorale organisatie kon de pauselijke stichting activiteiten financieren voor een totale waarde van 111,2 miljoen euro – waarvan zo’n 5 miljoen euro aan donaties uit het voorgaande jaar zijn overgedragen. Ongeveer 90 miljoen euro werd besteed aan de drie gebieden die de stichting als de belangrijkste “pijlers” van haar missie beschouwt: directe financiële steun via hulpprojecten, het verstrekken van informatie over de situatie van Christenen en het aanmoedigen van Christenen om te bidden voor hun lijdende broeders en zusters.

In totaal werden 5.230 projecten gesponsord in 139 verschillende landen, vooral in Afrika en het Midden-Oosten voor een totale waarde van 75,9 miljoen euro. Dit was een toename van 211 projecten ten opzichte van 2018. De projecten kwamen ten goede aan 1.162 bisdommen, meer dan een derde van alle katholieke bisdommen in de wereld.

Afrika
Opnieuw was Afrika de regio met de meeste projecten. Met 29,6% van de toegewezen projectgelden werden 1.766 projecten mogelijk maakt. In Nigeria (121), Kameroen (91) en Burkina Faso (52), waar het islamitisch fundamentalisme en het jihadistisch terrorisme een ware ravage aanrichten onder de bevolking, financierde de stichting 264 projecten voor in totaal 3 miljoen euro. De Democratische Republiek Congo was door haar enorme omvang van meer dan 2 miljoen km², de ernstige conflicten die er woeden én de internationale desinteresse het land in Afrika waar in 2019 het grootste aantal projecten werd gerealiseerd. Kerk in Nood financierde er 268 projecten voor 3,3 miljoen euro.

Midden-Oosten
Ongeveer 22,1% van de toegewezen projecthulp ging naar de ondersteuning van de christelijke minderheden die in hun bestaan worden bedreigd in het Midden-Oosten, de bakermat van het Christendom. In Syrië, dat nog steeds te lijden heeft onder de verschrikkelijke burgeroorlog, financierde Kerk in Nood 132 projecten voor in totaal bijna 7,6 miljoen euro, voor het grootste deel bestaand uit noodhulp. De andere grote begunstigde was Irak, waar na de wederopbouw van meer dan 6.000 huizen in de voorgaande jaren een nieuwe fase is begonnen. Met het herstel van gebedshuizen en kloosters kan nu het spirituele thuisland van vele christelijke families die zijn teruggekeerd naar hun steden en dorpen weer worden opgebouwd. Een van de grootste financiële bijdragen door Kerk in Nood betreft de herbouw van de Al-Tahira-kathedraal in Qaraqosh, de grootste christelijke Kerk van Irak, met een totaal van 5,6 miljoen euro.

Oost-Europa, Latijns-Amerika en Azië
Een ander land dat getroffen is door oorlogsvoering en ernstige armoede, maar tegelijkertijd rijk is in geloof, is Oekraïne. Het land ontving de meeste financiering van alle landen in Oost-Europa, met een totaal van bijna 300 projecten voor meer dan 4 miljoen euro in 2019.

In Latijns-Amerika is Venezuela na Brazilië nu het land dat de meeste hulp ontvangt. Hier financierde Kerk in Nood 108 projecten die essentiële steun bieden aan de Kerk in Venezuela en haar bevolking. Voor velen van hen is het de enige steun in een land dat lijdt onder een diepe politiek-economische crisis, sociale onrust en een quasi-totaal gebrek aan gezondheidszorg. In Azië heeft Kerk in Nood prioriteit gegeven aan projecten in Pakistan en India. Christenen in deze landen lijden dagelijks onder discriminatie en bedreiging door respectievelijk islamitisch religieus fanatisme en hindoeïstisch fundamentalisme.

Misintenties
Los van de geografische context verleende Kerk in Nood ook hulp in de vorm van Misintenties. In totaal werden 1.378.635 Heilige Missen opgedragen voor de intenties van haar weldoeners vanuit de 15,9% van het aantal verkregen donaties dat met dit doel werd ingezameld. Hiermee konden 40.096 priesters worden gesteund – ongeveer één op de tien priesters in de wereld. De meeste Misintenties werden niet alleen gebruikt voor de ondersteuning van de priesters zelf, maar kwamen ook ten bate van de mensen die zijn steunen door steun aan hun pastorale en sociale werk zelf.

Vorming
Kerk in Nood zette haar steun voort aan de vorming van seminaristen en aan de leden van religieuze congregaties, die de liefdadigheidsinstelling als cruciaal beschouwt voor de toekomst van de Kerk. Dankzij deze hulp konden meer dan 13.000 religieuze zusters hun dienstverlening aan de armste en meest kwetsbare mensen in de marge van de grote steden of in oorlogsgebieden, zoals in de ontoegankelijke berg- en bosgebieden, voortzetten en verbeteren. De studies van meer dan 16.200 jonge seminaristen over de hele wereld werden ondersteund, oftewel één op de zeven seminaristen wereldwijd. De projecten voor ondersteuning en vorming van bovengenoemde groepen waren goed voor ongeveer 16% van de door Kerk in Nood toegekende steun.

Transport
Een interessant detail is dat Kerk in Nood sinds begin 2019 266 motorvoertuigen, 119 motorfietsen, 266 fietsen, 4 bussen, 3 vrachtwagens en 12 kleine schepen financierde voor het faciliteren van de pastorale missie van de Kerk, over land en zee, in vele afgelegen en moeilijke regio’s, waaronder Brazilië, Burundi, India en Madagaskar.

Informeren
Kerk in Nood werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht, aanvankelijk voor de ondersteuning van vluchtelingen en ondersteuning van de vervolgde Kerk achter het IJzeren Gordijn. Sindsdien 1947 is het doel, naast de financiering van projecten, om de wereld te informeren over de benarde situatie van de vervolgde Kerk en deze te ondersteunen door middel van belangenbehartiging. Vandaag de dag zijn er wereldwijd zo’n 200 miljoen christenen die hun geloof niet vrij kunnen belijden. Er zijn meer dan 80 landen wereldwijd waar het recht op godsdienstvrijheid niet gegarandeerd is. In meer dan 40 landen worden Christenen vervolgd, onderdrukt of actief gediscrimineerd.

Daarom heeft Kerk in Nood in 2019 het woord gevoerd voor vervolgde Christenen bij internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie. Met publicaties in zes talen, face-to-face interviews en audiovisuele programma’s over de situatie van lijdende Christenen informeert Kerk in Nood ook nationale en internationale media. Ook heeft Kerk in Nood slachtoffers van vervolging uitgenodigd om te spreken op internationale bijeenkomsten, evenementen en conferenties, zodat zij persoonlijk kunnen getuigen van de situaties die vaak onbekend zijn voor of genegeerd worden door het Westen. De Avonden van de Martelaren en #RedWednesday, waarbij wereldwijd duizenden monumenten in rood licht werden verlicht, hebben met succes de aandacht gevestigd op het recht op godsdienstvrijheid en het lijden van de vervolgde Christenen.

Ondanks de kritieke economische gevolgen van de Corona-pandemie probeert de internationale stichting de steun aan de noodlijdende Kerk in 2020 op peil te houden. Hoewel dit een grote uitdaging is, zijn juist nu de noden in veel partnerlanden sterk verergerd. Sinds begin april 2020 heeft Kerk in Nood al 5 miljoen euro uitgetrokken voor ondersteuning van priesters en religieuzen die ten midden van de pandemie in arme landen de meest kwetsbare mensen dienen.

Nederland
De Nederlandse tak van Kerk in Nood mocht zich in 2019 verheugen over een inkomstentotaal van € 4,3 miljoen. Daarvan kwam € 3,1 miljoen ten goede aan de internationale activiteiten: zo maakten de Nederlandse donateurs de hulpprojecten overal ter wereld mede mogelijk. Bovendien werd een bedrag van € 0,6 miljoen in eigen land besteed aan de informatiedoelstelling van Kerk in Nood. Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood Nederland: “Opvallend is hoeveel mensen bereid blijken om Kerk in Nood in hun testament te gedenken en zo hun solidariteit met hun medechristenen over de grenzen van de dood heen tonen. We zijn dankbaar voor hen en voor alle weldoeners die ons werk steunen en zo de lijdende en vervolgde Christenen over de hele wereld bijstaan.”

Bron: Kerk in Nood