Verbonden voor het leven

0
339
Willem Lingeman

God heeft een huwelijk bedoeld om elkaar trouw te blijven in voor- en tegenspoed, tot de dood je scheidt. Echtscheiding brengt veel verdriet en ellende met zich mee. Toch is het ook de kerken binnengeslopen. En dat zou niet zo moeten zijn. Aan de hand van veel Bijbelteksten weet de schrijver duidelijk te maken dat hertrouwen met een ander dan je ‘eerste’ man of vrouw gelijk staat aan overspel en dat God dat afkeurt. Hij waarschuwt de lezer dat overspeligen het koninkrijk Gods niet kunnen beërven.

Recensie geschreven door: Rineke Peterson, november 2015.

Naar de letter heeft de schrijver wellicht gelijk, maar ik mis in dit boek de geest van het nieuwe verbond. Het is waar dat echtscheiding en hertrouwen niet is hoe God het bedoeld heeft, maar de schrijver gaat voorbij aan het feit dat onze God een vergevende God is en een God van tweede kansen. Voor de schrijver is die vergeving er niet. Je moet je volgens hem bekeren en ben je hertrouwd, dan is dat niet bijbels rechtsgeldig en zul je dat huwelijk moeten verbreken.
Ik begrijp de beste intenties van de schrijver. Hij wil huwelijken redden. Toch denk ik dat dit boek precies het tegenovergestelde teweegbrengt. De schrijver wil echtscheiding en hertrouwen tegengaan door Gods afkeur hierover kenbaar te maken, maar dat heeft slechts een tijdelijk effect. Alleen de onvoorwaardelijke liefde van Jezus kan een huwelijk redden, zelf als er sprake is van overspel.

Klik hier om dit boek in de Uitdaging webshop te bestellen.

====================================================================
Colofon
Verbonden voor het leven| Willem Lingeman | Uitgeverij Boekenbent | Paperback | ISBN 9789462035713 | Prijs € 14,95
=====================================================================