Pendelen tussen de binnenkamer en de werkvloer

0
349
De missionaire organisatie IZB heeft in 2018 een brochure samengesteld voor ondernemers en leidinggevenden: ‘Geloven op werkdagen’. De uitgave wil hen aanmoedigen en inspireren om de beweging te maken van ‘de binnenkamer naar de werkvloer’ en vice versa.

Ondernemers en leidinggevenden dragen veel verantwoordelijkheid en hun houding kan veel impact hebben op hun dagelijkse werkomgeving, Juist daarom is het van belang dat ze dagelijks tijd doorbrengen in de ‘binnenkamer’, voor het lezen van de Bijbel en gebed. Investeren in de relatie met God levert een ‘winst’ op die niet in cijfers is uit te drukken.

Woord voor de werkweek
In juni 2018 vond het eerste IZB-ondernemersevent plaats. Gedragswetenschapper Ben Tiggelaar en predikant-pionier Ron van der Spoel spraken hier over de vraag: “Hoe volg je Jezus Christus in je dagelijks werk als ondernemer/leidinggevende?” De zaal was binnen afzienbare tijd volgeboekt en van diverse aanwezigen kreeg de IZB het verzoek om een vervolg. De brochure voorziet daarin, evenals een serie podcasts (‘Woord voor de werkweek’), die in oktober 2018 van start is gegaan. De wekelijkse, korte audio-bijdragen op de maandagmorgen gaan in op de vragen en moeilijkheden waar ondernemers en leidinggevenden tegenaan lopen. En om hen te inspireren om gericht op Christus de werkweek in te gaan. Zo wil de IZB ondernemers en leidinggevenden helpen om dichterbij God te leven, te werken en vrucht te dragen.
 
De gratis uitgave ‘Geloven op werkdagen’ is hier te bestellen.
Aanmelden voor de wekelijkse podcast ‘Woord voor werkweek’: