Vraag om begrip voor Judaïsme

0
279
Waarschijnlijk is de verwerping van de Here Jezus de grootste frustratie van christenen met Joden. Christenen denken echter maar zelden na dat christenen daar zelf aan meewerken en dat het Joodse standpunt logisch is. Dominee Kees Kant behandelt dit in het boekje ‘Waarom … Joden [niet] … in Jezus … geloven’. Hoe heeft hij dat gedaan?

Door Marco van Putten

Hoofdvraag
Wat maakt een dun boekje met zo’n lange titel (12 woorden!) lezenswaardig? Omdat de vraagstelling (hoewel het vraagteken in de titel ontbreekt) al eeuwen relevant is. In Theologische zin is de vraag ook uiterst belang. Waarom kan God de Joden schijnbaar niet bereiken? Of is er wat anders aan de hand (Dt 32:30)?

Boekanalyse
Kant is directeur van Christenen voor Israël (CvI) Internationaal. Daarvoor was hij dominee in diverse kerkelijke gemeenten van de huidige PKN. In zijn boekje behandelt hij enkele belangrijke redenen voor de beantwoording van de vraag van de boektitel. Hij gaat ervan uit dat de Joodse afwijzing van de Here Jezus ergens op gebaseerd is. Hij gebruikt de HSV daarvoor. Dit boekje is uiterst minimalistisch: het heeft geen inhoudsopgave of registers. In 10 hoofdstukken worden enkele hoofdredenen uitgewerkt. De meeste aandacht besteedt hij aan de Vervangingstheorie, de beloofde vrede die niet is gekomen, Israëls verharding en hoe christenen met Joden zouden moeten omgaan.

CvI
Als christenzionistische organisatie zet het zich in voor fundraising voor en onderwijs over Israël onder christenen. Hun uitgangsprincipe is de verwerping van elke Vervangingstheorie (Christenen hebben de Joden vervangen als Gods volk en dat ook in religieuze zin). Hun oplossing voor het dilemma van het voortbestaan van het Jodendom (dat Joden de Here Jezus niet aannemen) is dat er twee wegen bestaan: het Jodendom is voor Joden Gods heilsweg, zoals het christendom dat is voor christenen. Maar inmiddels is deze Theologische grondslag aan het verfijnen. Ook hun boodschap verbreedt zich. Terecht wijzen ze op de voortgaande misdaden van christenen tegen Joden en het latente antisemitisme in de christenheid.

Evaluatie
Dit is een pittig boekje over een belangrijk onderwerp en wat christenen eraan kunnen doen. Pittig, want het laat de kernzaken niet onbesproken. ‘Man en paard’ worden genoemd. Jammer is dat Kant lange Bijbelcitaten heeft opgenomen in dit toch al dunne boekje. De zogenoemde Twee-wegentheorie die CvI aanhangt is omstreden. Alleen uit het feit dat een groeiend aantal Joden (door Jodenzending, die Kant verwerpt) de Here Jezus aannemen, maar vasthouden aan hun Joodse identiteit en navolging van de Joodse wet. Daardoor is de theorie verscherpt naar een Twee-Godsvolkentheorie. Maar ook dat is onbevredigend. Alleen al door het feit dat een groeiend aantal niet-Joden veel verder gaan in Torah navolging (Hnd 15:21). In de Bijbel wordt immers ook steevast uitgegaan van één volk van God. Kant negeert Gods aanhoudende verbanning van de Joodse natie. Hoewel dat zijn vraag ook beantwoord. Dit boekje is een aanrader.

Kant, K., Waarom het voor Joden zo moeilijk is om in Jezus te geloven, 2018, Chai Pers, Nijkerk, 44 pagina’s, € 3,50, ISBN: 9789081781312.