Relatie tussen mensenrechten en godsdiensten goed voor een boek

0
216

Is levensbeschouwing een belemmering voor mensenrechten of is ze een aanjager van menswaardigheid? Deze vraag staat centraal in het boek dat In Vrijheid Verbonden vanmiddag, 16 juni, presenteerde in het Vredespaleis in Den Haag.

Aan de ene kant beroepen mensen zich op mensenrechten, aan de andere kant hebben levensbeschouwingen ook een eigen verantwoordelijkheid om mensenrechten te borgen. Welke dilemma’s spelen in de relatie tussen mensenrechten en levensbeschouwing? Hoe zit het met de vrijheid van godsdienst in Nederland? Op wat voor wijze dragen gelovigen en godsdiensten bij aan het veiligstellen van mensenrechten?

Het boek is een initiatief van de organisatie In Vrijheid Verbonden. Dat is een samenwerkingsverband tussen Raad van Kerken in Nederland, Contactorgaan Moslims en Overheid, Boeddhistische Unie Nederland, Centraal Joods Overleg,
het Humanistisch Verbond en de Hindoe Raad Nederland. Ze wil samen met andere levensbeschouwelijke organisaties zoals het Overleg Joden, Christenen en Moslims aan dit debat een constructieve bijdrage leveren.

In het boek Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland, de bijdrage van de levensbeschouwelijke tradities in Nederland, wordt uitgebreid ingegaan op de relatie tussen godsdienst en mensenrechten. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van meerdere levensbeschouwelijke tradities: jodendom, christendom, islam, humanisme, boeddhisme en hindoeïsme.

Het boek werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Kajsa Ollongren schreef er een woord vooraf in. Het eerste exemplaar was voor Erik de Baedts, directeur van het Vredespaleis in Den Haag.

Foto: Dimitris Vetsikas/Pixabay