Scheppingswonderen die evolutie tarten

0
206

Tegenwoordig wordt Evolutie gezien als de enige wetenschappelijk aannemelijk manier waardoor het universum en het leven erin zijn ontstaan. Voor de Bijbelse veronderstelling, dat God het universum schiep en ervoor zorgdraagt, wordt door vrijwel alle wetenschappers als onaannemelijk verondersteld. In de film ‘Incredible creatures that defy evolution – deel 1’ word dit besproken kijkende naar ongelofelijke schepselen. Hoe is dat gedaan?

Als het universum is voortgekomen door evolutie dan is dat gebaseerd op een heel pakket van aannames. Zo zou alles komen door toeval. Dat is, natuurlijke selectie, dat ervan uitgaat dat alleen de meest geschiktste schepselen in een bepaalde omgeving zullen overleven.

Ook wordt aangenomen dat aan bepaalde nodige randvoorwaarden, zoals temperatuur, afbakening en een katalysator, wordt voldaan. Verder wordt aangenomen dat schepselen hele lange tijd zijn gegund om te ontwikkelen (evolueren).

Kortom, nogal veel aannames. Maar dat is helaas per definitie onwetenschappelijk! Het wordt echter nog problematischer, want uit onderzoek blijkt dat steeds meer zaken over het universum niet langer verklaarbaar blijken vanuit gangbare evolutietheorieën.

Dit wordt opgelost door die te classificeren als iets wat later nader onderzocht moet worden. Maar als dan later onderzoek nog steeds geen bevredigende antwoorden oplevert wordt het soms genegeerd. Als anomalie weggezet.

Evolutie of ontwerp en planmatigheid?
De gastheer in deze film, David Hames, is in een dierentuin en vraagt de kijker of de schoonheid en gecompliceerdheid van de dieren echt het resultaat is van evolutie of een vooropgezet ontwerp en planmatigheid.

Hij heeft dr. Jobe Martin gevraagd om zijn wetenschappelijke (medicus) kijk te geven op die schepselen. Martin was, zoals vrijwel alle wetenschappers, oorspronkelijk opgeleid met evolutie als uitgangspunt. Maar zijn denken heeft een omslag gemaakt nadat hij christen was geworden. Die omslag kwam niet vanuit hemzelf. Zijn studenten wezen op de vele aannames waarop evolutie is gebaseerd.

Martin legt eerst kort uit wat de gangbare evolutietheorieën zijn. Na de revolutie in zijn denken ging hij dat toetsen aan de praktijk. Hij ging de meest recente ontdekkingen over de schepselen bekijken en kwam tot bevestiging van zijn veronderstelling; het wijst op voorafgaand ontwerp en planmatigheid.

Allerlei ongelofelijke schepselen nader bekeken
Martin bespreekt in deze film maar liefst 10 bijzondere ontdekkingen over bekende en minder bekende dieren, zoals de Bombardeerkever, de Australische boskalkoen, de gekko en de chuckwalla (sauromalus).

Martin kijkt ook naar de mens en enkele van diens bijzondere leden, zoals het oog en oor. Hij bespreekt de onbegrijpelijk (inwendige) intelligentie en complexiteit ervan. Hij vraagt zich af waar dit vandaan komt. Hoe kan dat door toevallig geluk zijn ontstaan? Evolutie kan dat niet allemaal verklaren.

Evaluatie
Dit is een interessante en soms humoristische documentaire over het ontstaan van schepselen. Op eenvoudige en aannemelijke wijze wordt de achtergrond van allerlei raadsels uitgelegd bedoeld om de Schepper ervan verheerlijken. Een aanrader voor wie in de fundamentele scheppingsvragen geïnteresseerd is.


Incredible creatures that defy evolution. Incredible creatures series part 1. MM Reel productions LLC, Johannes Multi Media, distributie: Transvision, c.47 min., € 4,99, ISBN: 9789057981937.