Volledige vervulling Bijbelboek Openbaring verklaard

0
191

Het Bijbelboek Openbaring wordt moeilijk gevonden. Gelovigen kennen het daarom veel minder goed dan andere Bijbelboeken. Dat is een gemis, want dan wordt de belangrijke boodschap ervan gemist. Peter Scheele stelt in ‘De beelden van Openbaring’ dat die boodschap in de huidige tijd definitief vervuld zal worden. Hoe deed hij dat?

Boekanalyse
Scheele was programmamaker bij de Evangelische Omroep (geen Theoloog). Hij was ook jarenlang trainer (e-coach) van internationale cursussen. Tegenwoordig is hij schrijver en medeoprichter van de online Bijbelcursus ‘Waarom Jezus?’

Hij behandelt Openbaring na een voorwoord en een inleiding (Hoofdstuk 1) in 30 hoofdstukken verdeeld in twee delen (1. Wat is al gebeurd? en 2. Wat staat er te gebeuren?). Voetnoten geven achtergrondinformatie en bronverwijzingen. Het boek is uitgevoerd in twee kleurendruk en voorzien van tabellen en zwart-wit afbeeldingen.

De langste hoofdstukken gaan over de Gog-Magog oorlog beschreven in Ezechiël 38-39 en Zacharia 14 (Hoofdstukken 24-25) en over de zeven schalen: Armageddon en Jezus’ wederkomst (Hoofdstuk 22).

Scheele’s visie
Wat meteen opvalt aan Scheele’s boek is de bijzondere insteek. Het begint niet op een logische wijze met het eerste, maar met het twaalfde hoofdstuk van Openbaring. Hij beschouwt het boek als een puzzel. Daarom is ook daarna zijn uitleg niet chronologisch, maar verspringt het tussen de hoofdstukken van Openbaring.

Wat ook opvalt is dat volgens Scheele Openbaring grotendeels in de eerste eeuw is vervuld. Dan zou het merendeel dus geschiedschrijving zijn. Alleen zou die meestal op ‘verdekte’ wijze – ‘beeldtaal’ – zijn beschreven; figuurlijke beschrijving van concepten die veelal hun oorsprong in het Oude Testament (OT) zouden hebben. Hij werkt die veronderstelde OT-verbanden uit. Hij gebruikt meerdere Bijbelvertalingen en zijn eigen vertaling.

Van het kleine gedeelte dat onvervuld zou zijn, verwacht Scheele een vervulling in onze tijd. Daarnaast koppelt Scheele de ‘beeldtaal’ aan de geschiedenisfeiten van Israël tussen eerste en tweede komst van de Here Jezus (inclusief onderwerpen als de Holocaust en de Staat Israël). Daaruit concludeert (Adventisme) hij dat de tijd van de wederkomst is begonnen en dus is voorbereiding daarop nodig. Daarom zou het juist van belang zijn zich in het boek Openbaring te verdiepen.

Evaluatie
Dit is een interessant en toegankelijk boek, maar wel breedsprakig. Scheele gebruikt erg populaire schrijftaal. Hij heeft een nogal speculatieve kijk op Openbaring en aanverwante onderwerpen die ongefundeerd optimistisch is: hij verwacht dat de christenheid de hele wereld zal veroveren (christocentrisch).

Hoewel niet tegen Israël, neemt hij er wel afstand van (Vervangingstheorie). Verder valt tegen dat niet heel Openbaring wordt behandeld, maar wel veel hoofdstukken uit de OT-profetenboeken. In dit boek staan ook veel volledig uitgeschreven Bijbelcitaten.

Het is onbegrijpelijk dat dit boek geen zoekregister heeft. Een literatuurlijst ontbreekt, omdat alle informatie van het Internet zou komen en hijzelf de interpretaties bedacht. Scheele is er stellig van overtuigd dat zijn aparte en afwijkende Bijbeluitleg juist is, hoewel hij ook stelt dat onvervulde profetieën eigenlijk niet te begrijpen zijn.


Scheele, P., De beelden van Openbaring. 2020, Scholten, Zwolle, 517 pagina’s, € 19,95, ISBN: 9789492959812.