Waarom ondergaan gelovigen lijden?

0
327

Veel gelovigen kunnen niet begrijpen waarom juist zij allerlei lijden moeten ondergaan. Het lijkt zelfs meer te zijn dan voor niet-gelovigen. Is God dan niet in staat om dat te voorkomen? In het boek ‘God, waarom?’ werkt ds. Schroten dit uit in een aantal Bijbelstudies. Hoe doet hij dat?

Als God liefde is en almachtig, waarom hebben gelovigen dan lijden te ondergaan? Veel mensen kunnen dat niet begrijpen. Hierdoor worden eeuwenoude vragen gesteld. Dit is een lastig onderwerp, waarop maar weinigen een goed antwoord hebben die de toets van alle vragen kan doorstaan. Stellige antwoorden zouden niet blijken te helpen. Voor sommige is dat een reden om God en het geloof vaarwel te zeggen. Maar is dat niet een te simpele en te snelle keuze? Wat staat in de Bijbel over lijden?

Gelovigen die zich aan God gewijd hebben, hebben een leven dat twee belangrijke invloeden heeft. Van Godswege en van mensen. Dat geeft nogal eens strijd, omdat de laatste voor velen logischerwijs de voorkeur heeft. Wordt menselijke invloed echter belemmerd, dan wordt dat vreemd genoeg opgevat als ‘lijden’. Maar is dat terecht?

Boekanalyse
De auteur is Theoloog en predikant (Hervormde kerk) en heeft tijdens de coronapandemie voor zijn eigen geloofsgemeenschap enkele Bijbelstudies hierover gegeven. Hij heeft deze later bewerkt (veralgemeniseerd) en in boekvorm uitgebracht. Deze studies gaan op genuanceerde wijze in op enkele deelaspecten van het lijden en wil daarvoor ‘stukjes antwoord’ geven uit de Bijbel.

In het boek wordt dus het onderwerp van het lijden niet alomvattend uitgewerkt. Wel komt bijvoorbeeld naar voren dat God lijden soms toestaat en ten goede gebruikt. Al lijkt het gelovigen (aanvankelijk) nogal eens zinloos.

Schroten behandelt het lijden na een Voorwoord in negen hoofdstukken voorzien van enkele zwart-wit plaatjes, waarbij de meeste aandacht gaat naar het lijden om het christen-zijn en naar twisten & aanvaarden. In elk hoofdstuk worden een of meer Bijbelteksten onderzocht.

Het boek sluit af met liedsuggesties per hoofdstuk en een korte literatuurlijst. Dit boek is individueel te gebruiken, maar ook in groepsverband. Voor dat laatste zijn aan het einde van elk hoofdstuk ‘gespreksvragen’ toegevoegd. Voetnoten geven naast bronverwijzingen ook diepte informatie.

Deelaspecten van lijden
Schroten stelt dat beseft moet worden dat het lijden van elk mens anders is. Er is geen algemeen gegeven van hetzelfde soort lijden. Dan is er ook nog het aspect van perceptie en omgang met het lijden. De ene is veerkrachtiger of onverschilliger dan de ander.

Volgens Schroten kan lijden soms een straf van God zijn of bedoeld zijn om van Godswege een spiegel voor te houden. Lijden zou ook Gods (onbegrepen) werk kunnen zijn of van satan komen. Er zou ook nogal wat lijden zijn dat door mensen zelf veroorzaakt is.

Evaluatie
Dit is een interessant en leerzaam boek over het belangrijke onderwerp van het probleem van het lijden van gelovigen. Dit boek wordt aangeraden.


Schroten, B., God, waarom? Bijbelstudies over het probleem van het lijden. 2021, KokBoekencentrum, Utrecht, 91 pagina’s, € 11,99, ISBN: 9789043536110.