‘Zorgelijk eenzijdig’ debat over abortus in Europees Parlement

0
275

Het was zwemmen tegen de stroom in. Een zaal met veel vrouwen die opkomen voor abortusrechten. En daartegenover een enkele man die opkomt voor de rechten van het ongeboren leven. Zo ongeveer debatteerde het Europees Parlement donderdag over abortus.

Onder het oog van de kersverse parlementsvoorzitter, Roberta Metsola, die persoonlijk tegen abortus is, ging de Franse president Emmanuel Macron vol in de aanval. Abortus is een mensenrecht, het moet vastgelegd worden in het Handvest voor de Grondrechten van de EU, zei Macron. Hij is het komende halfjaar voorzitter van de EU.

De EU-commissaris Věra Jourová zei dat alle vrouwen toegang moeten krijgen tot abortus en soortgelijke voorzieningen. Volgens haar is dat cruciaal voor de gezondheidszorg. Ze erkende dat de bevoegdheid hiervoor ligt bij de nationale staten, maar dat de EU een ‘aanvullende bevoegdheid heeft’.

Dat er iemand anders over zou denken, kan op geen begrip rekenen. “Absurd dat ik in 2022 hier weer moet pleiten, omdat een gure conservatieve wind door Europa raast”, foeterde D66-Europarlementslid Samira Rafaela. Ze doelde op landen als Malta en Polen, die abortus verbieden. “Als lidstaten vrouwen dit recht niet gunnen, dan moet Europa dat oplossen”, aldus Rafaela.

Dwaling
Een heel ander geluid kwam van de SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. “Abortus is zonder twijfel een van de grootste dwalingen van onze tijd”, zei hij. Een dwaling omdat de ingreep praktisch leidt tot veel medische en mentale problemen bij de vrouwen. “Ook principieel is abortus een dwaling: ieder mens is beschermwaardig, ook dat met een kloppend hart in de moederschoot. Laten we ongewenst zwangere vrouwen hen terzijde staan. Niet door ze te verwijzen naar een abortuskliniek, maar door ze echte hulp te bieden. En zorg te dragen voor zowel moeder als kind.”

In een terugblik noemt Ruissen het abortusdebat ‘zorgelijk eenzijdig’. Het debat was een zogenaamd topical debate, iets nieuws in het Europarlement, bedoeld om maandelijks eens dieper in te gaan op een bepaald onderwerp waarover de fracties verschillend denken. Officieel ging het over ‘seksuele en reproductieve rechten’.

Meer informatie is te vinden op YouTube en de website van VRT Nieuws.

Foto: Pixabay/H. Hach