Breekbaar wachten

0
481
Verworden woorden
arm en krachteloos
dragen naar nacht
de aarde in breekbaarheid
Door Woord verwekte schepping
haakt naar zichtbaar
in nieuw ochtendlicht
ontwaken

Verjaagde jaren
moe en vruchteloos
stapelen gehaast
dwaasheden op elkander
Het Woord aan ware wijzen
nu niet verstaan
wacht nog onderhuids
op later

Johan Th. Bos
16 oktober 1998