Scheppend Woord

0
361
Uit scheppend Woord is steeds gekomen
Wat nu gezien wordt en wat niet
Het spreken is de daad van Hem die
Uit lichtend Woord nu laat en liet
Ontstaan tot in de eeuwigheden
Hij is en was en blijft altijd
De Zoon gaat eenmaal hier beneden
Zijn rijk opeisen, op Zijn tijd

Refrein:
Gods Woord begon nooit Woord te worden
Het is er altijd al geweest
Voor mensen moeilijk te begrijpen
Eeuwige waarheid door Zijn Geest

Het eeuwig Woord, tot ons gesproken
Door Wie de aard en hemel schiep
Heeft lichtend uit zijn daad geklonken
Toen hij ’t heelal tot aanzijn riep
Hij is de Heerser van het Leven
Dood is verwonnen door Zijn kracht
Het Nieuw Verbond in Christus Jezus
Heeft licht voor wie gelooft gebracht

Johan Th. Bos