Stier: ‘Thuiskomst’ Joden nu mensenwerk

0
317
De hedendaagse door mensen gestimuleerde emigratie van Joden naar Israël is allerminst Gods werk, hoewel Hij die beweging wel heeft voorzegd. Dat zegt directeur Ton Stier van Israël en de Bijbel in een uitgebreide studie in het blad van die organisatie over het visioen der dorre, maar herlevende, beenderen in Ezechiël 37.

Het visioen van Ezechiël wordt dus niet in onze dagen vervuld, zegt Stier in IB Magazine. “De huidige terugkeer naar het land vindt wel degelijk plaats onder Gods regie en in overeenstemming met Gods tijdschema. Maar dat moeten wij volgens mij niet verwarren met de vervulling van de profetie van Ezechiël 37, die ná Christus wederkomst zal plaatsvinden”, schrijft hij.

God helpen
Hij noemt organisaties als Christenen voor Israël en Exodus, die emigratie van Joden naar het beloofde land stimuleren, niet met name, maar maakt duidelijk onderscheid tussen ‘mensenwerk’ en Gods toekomstige – in de Bijbel geprofeteerde – werk op dat gebied. Bij de opkomst van het zionisme was volgens hem de algemene opvatting dat daarmee de profetie van de herlevende beenderen in vervulling ging. “Het wachten zou alleen nog zijn de uitstorting van Gods Geest” (pezen en vlees op de beenderen, volgens Ezechiël 37), schijft Stier. “De conclusie is dan vaak dat we God kunnen of zelfs moeten helpen bij de vervulling van deze profetie, door actief Joden naar Israël terug te brengen. God zal immers daar Zijn Geest over hen uitstorten en dat zou volgens sommigen elk moment kunnen gebeuren.”

Stier haalt fragmenten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament aan om aan te tonen dat er weliswaar een deel van het volk in Israël zal zijn als Christus wederkomt, maar ook dat er een grote crisis uitbreekt waaruit alleen Hij kan redden.

Twaalf stammen
Volgens hem kan men nu niet spreken van een completering van het skelet, zullen t.z.t. alle twaalf de stammen naar het land trekken (de twee en de tien) en daar toegewezen krijgen waar zij moeten gaan wonen. In Ezechiël 37 zegt de Heer dat Hij Zélf hen er heen zal brengen en daar lijkt het hedendaagse mensenwerk niet op, schrijft Stier. “Het is niet eens bekend waar heel het huis van Israël zich verspreid over de aarde bevindt.”

In het hoofdstuk heeft men te doen met een toekomstig profetisch scenario, dat begint bij de wederkomst van Christus. De vervulling van het door God beloofde nationale herstel van Israël is voor velen nauwelijks voorstelbaar, zegt Stier. “Zelfs de heidenen zullen in die tijd moeten erkennen dat dit het werk van de Heere is.” Waarbij hij o.m. verwijst naar Psalm 126:1-2. “Bedenk dat tot op vandaag dit nooit onder heidenvolken is gehoord. De VN heeft nog nooit gesteld dat de huidige terugkeer van het volk Gods werk is.”