Gezegend nieuwjaar! – Omslagpunt

0
552
Raar, niet? Wij mensen maken er zo’n gedoe van, van dat oud en nieuw vieren. Ik weet niet hoe het u vergaat omstreeks die tijd, maar als je er echt goed bij nadenkt heeft dat ‘omslagpunt’ toch weinig voor te stellen. We komen bij elkaar in een feestelijke stemming. Eten en drinken, spelen een spelletje, kijken wat naar jaaroverzichten op tv en wachten op de klok die tergend langzaam naar de 12 tikt. Het zal wel psychisch zijn bij mij, maar elk jaar zit ik tegen tienen al te geeuwen en verlang ik dan al naar mijn bed. Maar dan moet ik nog twee uur volhouden. Terwijl ik doorgaans rond half een in de nacht naar bed ga.
Ik kan er maar geen verklaring voor vinden. Mijn vrouw en ik zijn weleens vroeger op oudejaarsavond naar bed gegaan, (er was toch geen visite) maar dan wordt je nachtrust toch verstoord door het vuurwerk dat om twaalf uur wordt afgestoken. Dus werken we ons maar weer door die avond heen.

Dan volgen de gelukwensen. Ook de week daarna krijg je van een ieder de kreet ‘gelukkig nieuwjaar’ te horen. De mensheid papegaait wat dat betreft maar een eind in het rond zonder goed na te denken wat ze zeggen. Ik vraag me dan af, een nog gelukkiger jaar als wat ik al had? Of, nou zo gelukkig was het afgelopen jaar nu ook weer niet. Je moet eens het jaaroverzicht van het journaal bekijken. Daar worden we toch niet vrolijk van. Of denk eens terug naar uw persoonlijke leven in het afgelopen jaar. Was dat nu in alle opzichten zo geslaagd? Financiële tegenslagen, ziekten in de vrienden en familiekring of bij uzelf. Het overlijden van dierbaren. Nee, dan vind ik die uitdrukking ‘gelukkig nieuwjaar’ zeer misplaatst.

Een geestelijke pas op de plaats vind ik deze tijd van het jaar wel meer zingevend. Het nadenken en overdenken van hetgeen achter ons ligt en van hetgeen voor ons te wachten staat. Welke zegeningen hebben we het afgelopen jaar mogen ontvangen. Tel ze eens, één voor één, u kent vast nog wel dat liedje. Is er nog enige hoop in ons hart voor de toekomst. En dan denk ik voorlopig maar aan een toekomst van het jaar dat voor ons ligt. Terugkijkend kun je je dan misschien afvragen of ons geestelijk leven niet op een heel laag pitje heeft gestaan. Hebben we nog wat aan die drie woordjes, geloof, hoop en liefde gehad? Heeft Jezus geboorte met de kerstviering u niet weer wat meer wakker gemaakt?

Ik zou u allen willen bemoedigen voor het komend jaar met de woorden die de apostel Paulus aan de gemeente van Filippenzen schrijft. Daar schrijft hij in hoofdstuk 2: “Als u elkaar in Christus helpt, als u elkaar met liefde bemoedigt, als u door de Geest één bent met elkaar, als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat, maak mij dan helemaal gelukkig door het onderling eens te zijn en elkaar lief te hebben. Streef – één van hart en ziel – naar echte eenheid. Wees niet egoïstisch en probeer niet de eer naar u toe te trekken of een ander te bedriegen. Maar wees nederig en sla een ander hoger aan dan uzelf”. En dan volgt er nog veel meer moois, maar dat mag u zelf lezen. Een ding wil ik nog daarvan toevoeg: “Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus”.

Zat het allemaal wat weggezakt de afgelopen periode? Start opnieuw, maak er met oud en nieuw een “omslagpunt” van en begin een nieuwe begin. En dan laat u die uitdrukking ‘’gelukkig nieuwjaar’’ maar langs u afglijden en maakt u zich de wens eigen die van meerwaarde getuigd: “Gezegend nieuwjaar!” Laat dat kleine smeulende kooltje in u weer oplaaien door de Geest van God tot een nieuw brandend vuur, een nieuw brandend verlangen naar een vernieuwde relatie met God en dan zal vandaaruit uw relatie met uw medemens tot zegen leiden. Gods zegen!

Peter