Satire

0
282
Toen onze kinderen nog op de basisschool zaten gebeurde het weleens dat er een thuis kwam met de volgende uitspraak: ‘Mam, weet je wat mijn vriendje Tom voor lelijk woord zei?’ En toen zei hij voordat zijn moeder had gereageerd, het betreffende schuttingwoord. Mijn vrouw reageerde ontdaan en zei streng, ‘Maar ik wil ook niet dat jij dat woord in je mond neemt!’ ‘Ja maar, dat zei ik niet maar Tom!’ pareerde zoonlief om zich te verschonen. ‘Ja, ik begrijp het nu wel,’ zei mijn vrouw, ‘laat nu maar, als jij dat woord maar niet weer gebruikt, begrepen?’ ‘Ja, mam!

In die strekking liet de Duitse satiricus zich de afgelopen week over de Turkse president ontvallen. Hij beledigde de president tot op het bot maar had vooraf duidelijk aangegeven dat wat hij ging zeggen eigenlijk niet mocht en dat dat onder ‘smaad’ zou vallen. Satire zegt de Dikke Van Dale: is een voorstelling van zaken waarin op spottende wijze iets of iemand aan de kaak wordt gesteld. En aangezien de wereld moreel gezien met een rotgang achteruit holt schermt de pers hartstochtelijk met hun verworven vrijheid. Het getuigd naar mijn mening van een zeer kinderlijk gedrag om als volwassen mensen elkaar met de schunnigste taal de oren te wassen. De roep is er al om majesteitschennis uit het wetboek van strafrecht te schrappen.

In 2004 werd Theo van Gogh op straat vermoord. Hieraan vooraf had hij al vele malen de islam beledigd met dezelfde terugkerende kwetsingen als die Duitse satiricus deed. (iets met geiten) Dat ga ik niet herhalen hier want ik heb geleerd van mijn moeder dat dat niet netjes is. Mensen die zulke beledigingen uitkramen hebben vast niet zo’n moeder gehad als ik. De Bijbel spreekt ook wel in de Galatenbrief: ‘Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten.’ Het is een gegeven dat telkens weer uitkomt. De politieke partij D66 is daar in Nederland al heel lang mee bezig. In Kees van der Staaij van de SGP vind ik een dapper man die tegengas geeft naar de praktijken van D66. Die partij komt met ‘de ene schrapwet na de andere om de politieke sfeer te zuiveren van alle christelijke invloeden’. Aldus Kees van der Staaij. Hij doelt hiermee op het voorstel van de partij om een einde te maken aan de zondagsrust, het verbod op godslastering op te heffen en de frase ‘gratie Gods’ te schrappen uit de aankondiging van wetten. (Bronvermelding: Algemeen Dagblad) En zoals we weten is D66 ook de motor achter de euthanasiewet en de abortus wetgeving geweest. Nu gaat het opeens heel slecht met D66 in de opiniepeilingen. Hoe kan dat nu toch?

Als christen wil ik worden als Jezus. Wij dragen tenslotte Zijn naam. ‘In wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt.’ (1 Petrus 2:22-23) Wat mij opvalt in deze tijd van talkshows is dat er nu eens niemand zijn of haar mond opendoet en een duidelijk ‘statement’ maakt over wat er door cabaretiers en dergelijke wordt uitgekraamd, dat het schofterig is en beneden alle niveau. Men vindt zich beschaafd hier in het westen, maar het nodige burgerlijke fatsoen, zoals je moeder je het heeft geleerd, is ver te zoeken. Hoe was het ook alweer? ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Heb het goede voor met iedereen!

Peter